Απάντηση για τη θεσμοθέτηση Ελληνικού Παράλληλου Νηολογίου

Απάντηση για τη θεσμοθέτηση Ελληνικού Παράλληλου Νηολογίου

12
Απάντηση για τη θεσμοθέτηση Ελληνικού Παράλληλου Νηολογίου

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, έδωσε την ακόλουθη απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσε, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Αγγελική Γκερέκου, με θέμα «Θεσμοθέτηση Ελληνικού Παράλληλου Νηολογίου».

«Η ανάπτυξη της Ελληνικής Ναυτιλίας βασίζεται στην ύπαρξη σταθερού θεσμικού νομοθετικού πλαισίου, κύρια όργανα του οποίου αποτελούν ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ)-ΝΔ 187/73 (ΦΕΚ 261 Α΄) και το Ν.Δ. 2687/1953 (ΦΕΚ 317 Α΄) «Περί Επενδύσεως και Προστασίας Κεφαλαίων Εξωτερικού» το οποίο αποτελεί νομοθέτημα αυξημένης τυπικής ισχύος, αφού περιλαμβάνεται και στο άρθρο 107 του Συντάγματος.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 5 ΚΔΝΔ) για την εγγραφή πλοίων στο Ελληνικό νηολόγιο απαιτείται η προηγούμενη αναγνώριση τους ως ελληνικών. Ως Ελληνικά, αναγνωρίζονται τα πλοία που ανήκουν σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50% σε Έλληνες υπηκόους ή Ελληνικά νομικά πρόσωπα. Επίσης, επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις και στους υπηκόους ή εταιρείες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ύψωση της ελληνικής σημαίας σε πλοία ιδιοκτησίας τους κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.

Η αναγνώριση αυτών συντελείται με την εγγραφή τους στα τηρούμενα από τις Λιμενικές Αρχές νηολόγια, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. Το ελληνικό πλοίο καθ’ όσο διάστημα παραμένει νηολογημένο φέρει μόνο την ελληνική σημαία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εκτιμάται ότι δεν υφίσταται λόγος για τη διάσπαση του ενιαίου χαρακτήρα του εθνικού μας νηολογίου με την ίδρυση παραλλήλου νηολογίου, πολύ δε περισσότερο για την ποντοπόρο ναυτιλία, η οποία καλύπτεται πλήρως με τις συνταγματικά κατοχυρωμένες εγκριτικές πράξεις του άρθρου 13 Ν.Δ. 2687/1953.»

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.