Απάντηση για τη δωρεά ταχύπλοων περιπολικών σκαφών

Απάντηση για τη δωρεά ταχύπλοων περιπολικών σκαφών

4
Απάντηση για τη δωρεά ταχύπλοων περιπολικών σκαφών

Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα αναφορικά  με την απόκτηση ταχύπλοων περιπολικών σκαφών από το ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, το γραφείο Τύπου του ΥΝΑ μας ενημέρωσε για τα παρακάτω:

«Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» ενέκρινε δωρεά για την αγορά περιπολικών σκαφών στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή. Στο πλαίσιο του ρόλου του ως δωρητή, το Ίδρυμα θα αξιολογήσει οικονομικά τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποπληρώσει τον επιλεγμένο ανάδοχο απευθείας, με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Αναφορικά με τη διαδικασία, το Αρχηγείο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. συγκρότησε ομάδα εργασίας, με αντικείμενο τη διαμόρφωση των τεχνικών χαρακτηριστικών των υπό προμήθεια σκαφών, την τεχνική αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προσφορών και παρακολούθηση της εν γένει υλοποίησης και παραλαβής των εν θέματι ειδών.

Από τα ανωτέρω συνάγεται με σαφήνεια ότι δεν πρόκειται για διαγωνισμό του Δημοσίου και κατ’ επέκταση έκδοση συγκεκριμένης διακήρυξης και τήρηση κανόνων δημοσιότητας στο πλαίσιο εφαρμογής της Εθνικής και Κοινοτικής περί προμηθειών νομοθεσίας και διαδικασίας, αλλά για δωρεά ιδιώτη.

Επιπροσθέτως, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά την εξέλιξη της διαδικασίας κρίθηκε σκόπιμη, η αποστολή των τεχνικών απαιτήσεων συνοδευόμενη από συμπληρωματικές οικονομοτεχνικές απαιτήσεις σε ικανό αριθμό εταιρειών θέτοντας συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής προσφορών. Μετά από παρέμβαση – αίτημα της ΣΕΚΑΠΛΑΣ ΠΕΕΥ και με σκοπό τη διεύρυνση της δυνατότητας συμμετοχής εκπροσωπούμενων από τον εν λόγω σύνδεσμο εταιρειών, την 25-01-2013 (και πριν το σχετικό δημοσίευμα), συναποφασίστηκε χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωση, η αποστολή εγγράφου το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα συμμετοχής και άλλων εταιρειών, εφόσον τα παραγόμενα από αυτές σκάφη πληρούν τους όρους των τεχνικών απαιτήσεων και προσκομιστούν τα αιτούμενα οικονομικά, ασφαλιστικά και φορολογικά στοιχεία βάσει νέου χρονοδιαγράμματος.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το  Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» για τη δωρεά του αυτή, με την οποία συμβάλλει, για άλλη μια φορά, στην ενίσχυση της ελληνικής κοινωνίας, σε μία δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας».

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.