Αποτελέσματα 56ης Συνόδου της Υποεπιτροπής Πυροπροστασίας του ΙΜΟ

Αποτελέσματα 56ης Συνόδου της Υποεπιτροπής Πυροπροστασίας του ΙΜΟ

5
Αποτελέσματα 56ης Συνόδου της Υποεπιτροπής Πυροπροστασίας του ΙΜΟ

Στο πλαίσιο των εργασιών της 56ης Συνόδου της Υπο-Επιτροπής Πυροπροστασίας (Y/E FP) του ΙΜΟ εξετάσθηκαν θέματα σχετικά με την πρόληψη εκρήξεων σε πετρελαιοφόρα και χημικά δεξαμενόπλοια, η αναθεώρηση των απαιτήσεων πυροπροστασίας για περιοχές φορτίου επί του καταστρώματος καθώς και οι απαιτήσεις για πλοία που μεταφέρουν οχήματα καύσης υδρογόνου και συμπιεσμένου φυσικού αερίου.

Η Σύνοδος, μεταξύ άλλων, οριστικοποίησε τις τροποποιήσεις του Κεφαλαίου 15 του Κώδικα FSS και του Κανονισμού ΙΙ-2/4.5.5.2 της Δ.Σ. SOLAS καθώς και την επικαιροποίηση της Εγκυκλίου MSC/Circ.353 (όπως τροποποιήθηκε από την MSC/Circ.387), αναφορικά με την εγκατάσταση συστημάτων αδρανών αερίων επί νέων πετρελαιοφόρων και χημικών δεξαμενοπλοίων που μεταφέρουν φορτία χαμηλού σημείου ανάφλεξης. Επίσης, οριστικοποιήθηκε το σχέδιο τροποποιήσεων των Κανονισμών της Δ.Σ. SOLAS II-2/3 και ΙΙ-2/9.7, το οποίο θα υποβληθεί προς υιοθέτηση από την προσεχή Σύνοδο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) τον προσεχή Ιούνιο τ.ε. Ομοίως, εξετάσθηκαν οι  τροποποιήσεις των σχετικών Κανονισμών της SOLAS σχετικά με τα μέσα διαφυγής από τους χώρους του μηχανοστασίου και αποφασίσθηκε η υποβολή τους για έγκριση στην MSC 92. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις που αποφασίσθηκαν θα έχουν εφαρμογή μόνο σε νέα πλοία.

Στο πλαίσιο της ίδιας Συνόδου και υπό το φως των εξελίξεων που ενδεχομένως δρομολογηθούν με βάση το πόρισμα του ατυχήματος του κρουαζιεροπλοίου COSTA CONCORDIA, το οποίο αναμένεται να δημοσιοποιήσουν οι Ιταλικές Αρχές μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, το θέμα της αναθεώρησης των συστάσεων για την εκπόνηση αναλυτικής μελέτης διαφυγής για τα νέα και υπάρχοντα επιβατηγά πλοία, αποφασίσθηκε να συζητηθεί στην επόμενη σύνοδο της Υ/Ε, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να εξετάσουν προσεκτικότερα τις σχετικές προτάσεις και επιπλέον να ληφθούν υπόψη οι κατευθύνσεις που θα δοθούν από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας (MSC 92).

Τέλος, στο πλαίσιο των διαρθρωτικών αλλαγών και της μείωσης του προϋπολογισμού που προωθεί ο ΙΜΟ σε συνάρτηση με τον αριθμό των Υπο-Επιτροπών και τη συχνότητα των συνόδων ανά έτος, υψηλόβαθμο στέλεχος της Διεύθυνσης Ναυτικής Ασφάλειας του Οργανισμού ανακοίνωσε ότι η προσεχής Σύνοδος της Υπο-επιτροπής Πυροπροστασίας, το 2014, θα συνεδριάσει με το νέο καθεστώς διαδικασίας, όπως αναμένεται αυτό να υιοθετηθεί από τα ανώτατα όργανα του Οργανισμού, το Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.

 

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.