Ο Γ. Κουμουτσάκος εισηγητής του Ε.Κ. για τα νέα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών

Ο Γ. Κουμουτσάκος εισηγητής του Ε.Κ. για τα νέα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών

6
Ο Γ. Κουμουτσάκος εισηγητής του Ε.Κ. για τα νέα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών

Η ενίσχυση των θαλασσίων μεταφορών με την ανάπτυξη διάφανων, αποτελεσματικών και απλοποιημένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη βάση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων ήταν στο επίκεντρο της παρέμβασης του ευρωβουλευτή ΝΔ Γιώργου Κουμουτσάκου στο ετήσιο Συνέδριο που διοργάνωσε η Ε. Επιτροπή στις 22-23 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες με θέμα: «Connecting the maritime world – towards 2020».

Ο κ. Κουμουτσάκος, ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα νέα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών, εκπροσώπησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφερόμενος στους στόχους και τις προτεραιότητές του όσον αφορά στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών. Επεσήμανε την ιδιαίτερη σημασία που έχει η ναυτιλία για βιώσιμη ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης στην Ευρώπη. Τόνισε μάλιστα ότι η στροφή προς τις θαλάσσιες μεταφορές αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο  της πολιτικής για φιλικότερες προς το περιβάλλον μεταφορές και εξυπηρετεί τον στρατηγικό στόχο για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στις μεγάλες οδικές αρτηρίες.

 Πιο συγκεκριμένα ο κ. Κουμουτσάκος, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία χρειάζονται λύσεις που να συμβάλουν στη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας των πόρων που διαθέτουμε. Έτσι και στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών, η χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας.

Γι’ αυτό και το ΕΚ στηρίζει την απλοποίηση των λιμενικών και τελωνειακών εργασιών χωρίς περιττή γραφειοκρατία, καθώς και τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων στους λιμένες, όπως μέσω της χρήσης του SafeSeaNet και των e-Maritime υπηρεσιών.  

“Εάν θέλουμε η ναυτιλία να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα έναντι των άλλων μέσων μεταφοράς, θα πρέπει να παραμείνει στην κορυφή των τεχνολογικών εξελίξεων. Το ίδιο και η Ευρώπη. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης, εάν δεν επενδύσουμε στην καινοτομία και την έρευνα” τόνισε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο κ. Κουμουτσάκος αναφέρθηκε στον ρόλο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών για την προώθηση ασφαλών, φιλικών προς το περιβάλλον, διατροπικών και διαλειτουργικών μεταφορών, ακολουθώντας συγκεκριμένη στρατηγική με αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την καλύτερη αξιοποίηση των διατιθέμενων οικονομικών πόρων.

Αναλυτικά η ομιλία του κ. Κουμουτσάκου είναι η εξής:

Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στην ετήσια Διάσκεψη για το eMaritime που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να μοιραστώ μερικές σκέψεις για το σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον θέμα των εργασιών της διάσκεψης.

Οι προηγμένες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες όχι μόνο όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των θαλάσσιων μεταφορών αλλά και στην απλοποίησή τους.

Συμβάλλουν στη μείωση του κόστους, που έχει μεγάλη σημασία σε περιόδους χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, ενώ επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη θαλάσσια επιχείρηση.

Η ΕΕ έχει έντονο ενδιαφέρον για ένα βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον στον ναυτιλιακό τομέα, με σεβασμό στην ασφάλεια και στο περιβάλλον. Ο ναυτιλιακός τομέας αποτελεί στοιχείο κλειδί για την οικονομία και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει μέτρα που ενθαρρύνουν τη στροφή προς τις θαλάσσιες μεταφορές, με στόχο μεταξύ άλλων την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στις μεγάλες οδικές αρτηρίες.

Λαμβάνουμε, επίσης, υπόψη την ανάγκη προώθησης λιμενικών και τελωνειακών εργασιών χωρίς περιττή γραφειοκρατία (“paper-free port”), καθώς και διευκόλυνσης της συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων στους λιμένες, μέσω της χρήσης των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών αλλά και δικτύων, όπως το SafeSeaNet και το e Maritime, με στόχο την επιτάχυνση των λιμενικών εργασιών και τη μείωση της ρύπανσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε πάντα ένθερμος υποστηρικτής της μέγιστης διευκόλυνσης και ταυτόχρονης μείωσης του διοικητικού φόρτου για τη ναυτιλιακή επιχείρηση.

Επομένως, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε κατά καιρούς καλωσορίσει και υποστηρίξει πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού με τη βιομηχανία, για τη δημιουργία ενός θαλάσσιου χώρου χωρίς φραγμούς και για την προώθηση του στρατηγικού στόχου e Maritime.

Υποστηρίξαμε την οδηγία για την υποβολή δηλώσεων για τα πλοία, που προβλέπει και υπογραμμίζει ότι οι διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων των πλοίων πρέπει να απλουστευθούν και να εναρμονιστούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, εάν θέλουμε οι θαλάσσιες μεταφορές να παραμείνουν ένα σημαντικό και ανταγωνιστικό μέσο μεταφοράς.

Μαζί με το Συμβούλιο πήγαμε ακόμα ένα βήμα παραπέρα. Κάλεσαμε την Επιτροπή να εξετάσει σε ποιο βαθμό ο σκοπός της οδηγίας -δηλαδή η απλούστευση των διοικητικών διατυπώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου και / ή απόπλου από λιμένες των Κρατών Μελών- θα πρέπει να επεκταθεί και στις περιοχές της ενδοχώρας των λιμένων αυτών, ιδιαίτερα για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

Αυτό θα επιτρέψει την ταχύτερη και ομαλότερη κίνηση της εσωτερικής θαλάσσιας κυκλοφορίας και θα επιτρέψει μια διαρκή λύση στην κυκλοφοριακή συμφόρηση μέσα και γύρω από τους θαλάσσιους λιμένες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης να εκπονηθεί έως το 2013 πρόταση σχετικά με την «Γαλάζια Ζώνη» για τη διευκόλυνση των τελωνειακών διαδικασιών για πλοία που πλέουν μεταξύ των λιμένων της ΕΕ και την ανάπτυξη του δυναμικού των “Θαλάσσιων Αρτηριών” (“Motorways of the Sea”) μέσω της δημιουργίας μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς για τις ενδοκοινοτικές θαλάσσιες μεταφορές. Αναμένουμε, τώρα, μέσα στο 2013, την πρόταση σχετικά με την δέσμη «Γαλάζια Ζώνη», η οποία ανακοινώθηκε από την Ε. Επιτροπή στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά ΙΙ.

Έχοντας ως στόχο και την προώθηση των πολυτροπικών εμπορευματικών μεταφορών, τα γραφειοκρατικά εμπόδια θα πρέπει να μειωθούν στην πράξη για όλους τους τρόπους μεταφορών, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη απλούστευση, εναρμόνιση και τυποποίηση των εμπορευματικών μεταφορών και των ηλεκτρονικών εγγράφων (“e-documents”).

Θα ήθελα να πω λίγα λόγια ακόμα για το ευρύτερο πλαίσιο των μεταφορών σε σχέση με τις εν εξελίξει συζητήσεις σχετικά με το μέλλον των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών και του επικείμενου ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020. Το σχέδιο Κανονισμού για τις κατευθυντήριες γραμμές των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών και το Connecting Europe Facility αναμένεται να ψηφιστούν και να εγκριθούν από την Επιτροπή Μεταφορών στις 18 Δεκεμβρίου.

Η ΕΕ πρέπει να παραμείνει στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας, έτσι ώστε να προωθεί την αποτελεσματικότητα, τη βιωσιμότητα και την απασχόληση. Αυτό απαιτεί ένα ισχυρό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης, με στόχο την αειφόρο και ασφαλή κινητικότητα, με συγκεκριμένη στρατηγική υλοποίησης, χρονοδιάγραμμα και αποτελεσματικό δημοσιονομικό έλεγχο.

Το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών θα πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως, με επαρκή αριθμό άρτια λειτουργικών συνδέσεων και λιμένων, με πλήρως ανεπτυγμένα συστήματα διαχείρισης της κίνησης και των μεταφορών, που θα υποστηρίζονται από ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας) και με παροχή αειφόρων και ποιοτικών μεταφορικών υπηρεσιών. Το τελευταίο αυτό στοιχείο θα μπορούσε να διασφαλισθεί με την παράταση του προγράμματος Marco Polo πέραν του 2013.

Πιστεύω ότι όλες οι παρεμβάσεις και συζητήσεις στο πλαίσιο του συνεδρίου e-Maritime θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Έτσι, ελπίζω να είμαι σε θέση να διαβάσω περισσότερα σχετικά με την έκβαση της συνάντησης αυτής.

Επιτρέψτε μου, κλείνοντας τη σύντομη παρέμβασή μου, να ευχηθώ σε όλους σας μια εποικοδομητική και ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Ελπίζω ότι κάποια στιγμή, όταν το πλαίσιο για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών θα έχει συμφωνηθεί, να έχουμε πολλές ευκαιρίες να εργαστούμε από κοινού για την περαιτέρω προώθηση των θαλάσσιων μεταφορών και της ηλεκτρονικής διάστασης τους”.

 

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.