Λογοδοσία: Απαραίτητη για το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Λογοδοσία: Απαραίτητη για το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

6
Λογοδοσία:  Απαραίτητη για το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην ΕΕ για την ενίσχυση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ) πρέπει να συνοδεύεται και από ενίσχυση της λογοδοσίας, αναφέρει το ψήφισμα του ΕΚ. Στο κείμενο τονίζεται ότι αν και η επίτευξη πλήρους οικονομικής και νομισματικής ένωσης απαιτεί αλλαγή των ευρωπαϊκών Συνθηκών, πολλά μπορούν να γίνουν ήδη από τώρα εντός του τρέχοντος ρυθμιστικού πλαισίου.  Προτείνεται ακόμη η θέσπιση ενός “κοινωνικού συμφώνου” για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην απασχόληση.

Το ψήφισμα που υιοθέτησε το ΕΚ σήμερα Τρίτη 20 Νοεμβρίου, με εισηγήτρια τη Marianne Thyssen (ΕΛΚ, Βέλγιο), θα τροφοδοτήσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες των Προέδρων του ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Eurogroup για την ΟΝΕ. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να ολοκληρωθούν με τη δημοσίευση το Δεκέμβριο ενός “οδικού χάρτη”.

Λογοδοσία σε όλους τους τομείς

Το κείμενο του ψηφίσματος υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει λογοδοσία σε όλους τομείς και για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Μεγάλο μέρος του νέου συστήματος θα πρέπει να αναπτυχθεί σε επίπεδο ΕΕ, ωστόσο, οι εθνικοί φορείς, και ειδικότερα τα εθνικά κοινοβούλια, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν και αυτά περαιτέρω.

Ο ανεξάρτητος ρόλος του Ευρωπαίου Επιτρόπου αρμόδιου για οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις χρήζει ενίσχυσης, συνοδευόμενης από ισχυρούς μηχανισμούς λογοδοσίας στο ΕΚ. Ομοίως, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που συμμετέχουν στο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (Ευρωπαϊκό Εξάμηνο), θα πρέπει να εξηγούν τις θέσεις και τις αποφάσεις τους δημοσίως και στο ΕΚ.

Σε ό,τι αφορά την εποπτεία των ευρωπαϊκών τραπεζών, το ψήφισμα αναφέρει ότι το ΕΚ θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί προκειμένου να εγκρίνει τον πρόεδρο του εποπτικού οργάνου του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει υποχρέωση του προέδρου να υποβάλλει εκθέσεις και να αναπτύσσει τις απόψεις του στο Κοινοβούλιο, ενώ χρειάζεται να θεσπιστεί και το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να υποβάλλει γραπτές ή προφορικές ερωτήσεις καθώς και το δικαίωμα να διερευνά τυχόν αδυναμίες του επόπτη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Ομοίως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διεξάγει ακρόαση και να εγκρίνει το διορισμό του προέδρου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τρόικα θα πρέπει να προσέρχονται σε ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους και να υπόκεινται στην υποχρέωση τακτικής αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών φορέων

Η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων πρέπει να ενισχυθεί, φέρνοντας έτσι την ευρωπαϊκή διάσταση στην καθημερινή εθνική πολιτική. Το ψήφισμα καλεί τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετέχουν περισσότερο στη διαμόρφωση των δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων και στα σχέδια που οι κυβερνήσεις τους υποβάλουν στην ΕΕ.

Το μέλλον της ΟΝΕ αρχίζει τώρα

Το ψήφισμα αναγνωρίζει ότι η πλήρης οικονομική και νομισματική ένωση θα απαιτήσει αλλαγές σε βασικές διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τάσσεται υπέρ μιας “αληθινά ομοσπονδιακής Ευρώπης”. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κρίση, πολλά μπορούν να γίνουν ήδη από τώρα εντός του τρέχοντος ρυθμιστικού πλαισίου. Για το σκοπό αυτό, οι ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει νομοθετικές προτάσεις που θα βασίζονται στις υπάρχουσες συνθήκες αλλά και να ετοιμάσει έναν κατάλογο με τις νομοθετικές προτάσεις που δεν θα πρέπει να καθυστερήσουν περαιτέρω.

Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι στις μεταρρυθμίσεις που μπορούν να ξεκινήσουν ήδη από τώρα περιλαμβάνεται η βελτίωση του συντονισμού των φορολογικών συστημάτων, η θέσπιση ενός κοινωνικού συμφώνου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην απασχόληση, η τελειοποίηση των κανόνων που αφορούν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, καθώς και ένα σύστημα χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους.

Το ΕΚ ζητά επίσης την άμεση ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και του δημοσιονομικού συμφώνου στις ευρωπαϊκές Συνθήκες με την παράλληλη κατάργηση της διακυβερνητικής μεθόδου η οποία χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.