Η ναυτιλία στηρίζει το ευρωπαϊκό εμπόριο και την ευρωπαϊκή οικονομία

Η ναυτιλία στηρίζει το ευρωπαϊκό εμπόριο και την ευρωπαϊκή οικονομία

2
Η ναυτιλία στηρίζει το ευρωπαϊκό εμπόριο και την ευρωπαϊκή οικονομία

Στην Κύπρο μετέβη ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, για να συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, που έλαβε χώρα στη Λευκωσία, από την Κυπριακή Προεδρία της Ε.Ε.

Προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο κ. Μουσουρούλης δήλωσε:

«Βρισκόμαστε στην Κύπρο, με τους 26 ομολόγους μου υπουργούς των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μία πολύ κρίσιμη περίοδο για την Ενωμένη Ευρώπη – και φυσικά για την πατρίδα μας – θα υιοθετήσουμε τη Διακήρυξη της Λεμεσού, για μια αποτελεσματικότερη ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε στο νοτιοδυτικό άκρο της Ε.Ε., στην Πορτογαλία, το 2007 και ενεργοποιείται σήμερα στο νοτιοανατολικό της άκρο, στην Κύπρο, που μέρος της βρίσκεται ακόμη υπό τουρκική κατοχή. Και να τονίσω εδώ ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διεξάγει μια εξαιρετική Προεδρία και σωστά δίνει έμφαση στη θαλάσσια οικονομία. Η ανάπτυξη και η ευημερία της Ε.Ε. και των πολιτών της περνάει μέσα από τα νησιά, περνάει μέσα από τη ναυτιλία και – να μην το ξεχνάει κανείς αυτό – περνάει μέσα από τις χώρες του Νότου.»

Απαντώντας σε ερωτήματα κατά τη διάρκεια της Συνόδου του ο κ. Μουσουρούλης δήλωσε:

«Όπως όλοι ξέρετε, η Ελλάδα είναι μια χώρα άρρηκτα δεμένη με τη θάλασσα. Συνεπώς, είναι αυτονόητη η σημασία που αποδίδουμε στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης μέσα από τις θαλάσσιες δραστηριότητες.

Και έρχομαι αμέσως στα ερωτήματα:

Επί του πρώτου ερωτήματος: [Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της Διακήρυξης της Λεμεσού, ποιες θαλάσσιες και ναυτιλιακές δράσεις θεωρείτε ως βασικούς μοχλούς ανάπτυξης και απασχόλησης σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο;]

Δεν θα μπορούσε να υπάρχει πιο κατάλληλος τόπος για να συζητηθεί το ερώτημα αυτό από αυτή τη γωνιά της νοτιοανατολικής Μεσογείου, που εκμεταλλεύτηκε στη διάρκεια των αιώνων το θαλάσσιο εμπόριο και δημιούργησε ανάπτυξη και πολιτισμό.

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η ναυτιλία στηρίζει το ευρωπαϊκό εμπόριο και την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της.

Η στήριξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και της τεχνογνωσίας που διαθέτουν τα κράτη-μέλη, αποτελεί αυτονόητη προτεραιότητα, εφόσον στοχεύουμε στην ανάπτυξη και στην απασχόληση.

Αναφέρομαι στη ναυτιλία σε όλες τις μορφές της, δηλαδή την ποντοπόρο, τη ναυτιλία μικρών αποστάσεων και την ακτοπλοΐα.

Επίσης, αναφέρομαι σε όλο το πλέγμα δραστηριοτήτων γύρω από τη ναυτιλία, όπως οι λιμενικές υπηρεσίες, ο θαλάσσιος εξοπλισμός και η ναυπηγική βιομηχανία που έχει αναξιοποίητο δυναμικό και που πρέπει να αποφασίσουμε ως Ένωση αν θέλουμε να πρωταγωνιστήσει σε διεθνές επίπεδο.  

Όλες αυτές οι δραστηριότητες χρειάζονται ενισχυτικά μέτρα (positive measures), όχι μόνο για την περαιτέρω ανάπτυξη, αλλά και για τη διατήρησή τους.

Επίσης, οι δράσεις που θα αναδείξουν τα λιμάνια μας ως εμπορικές πύλες και η διασύνδεσή τους μεταξύ τους και με την ηπειρωτική χώρα, αποτελούν προτεραιότητα και πρόκληση ταυτόχρονα.

Είναι σαφές ότι οι τομεακές πολιτικές της Ε.Ε. πρέπει να συναρθρώνονται, να αλληλοσυμπληρώνονται και να εφαρμόζονται με τρόπο που να ωφελεί τους κοινούς μας στόχους.

Τέλος, η εδαφική και κοινωνική συνοχή δεν μπορεί να τεθεί υπό αίρεση από καμία άλλη πολιτική. Ανήκει στον αξιακό πυρήνα της ‘Ενωσής μας. Η επαρκής διασύνδεση των νησιών είναι αναγκαία προϋπόθεση για κάθε οικονομική δραστηριότητα. Αλλιώς, δεν έχει νόημα η θαλάσσια πολιτική, δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε ολοκληρωμένο χαρακτήρα όταν απουσιάζουν καίρια εργαλεία άσκησης νησιωτικής πολιτικής. Πλοίο και λιμάνι είναι σύνδεσμοι ζωής για τα νησιά.

Επί του δεύτερου ερωτήματος: [Τι είδους πρωτοβουλίες, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τις δράσεις της πρώτης ερώτησης;]

Ποιες πρωτοβουλίες μπορούμε να αναλάβουμε για να τα υποστηρίξουμε όλα αυτά; Πιστεύω ότι υπάρχει πολιτική βούληση για συμφωνία αρχών στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών προοπτικών για επαρκή και ευέλικτη χρηματοδότηση. Αυτό είναι σημαντικό.

Επιπλέον, εάν θέλουμε ναυτιλία και ναυτιλιακές δραστηριότητες μεγέθους και δυναμισμού, χρειάζεται να επενδύσουμε στη ναυτική εκπαίδευση. Η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να αναδειχθεί σε παγκόσμιο κέντρο ναυτικής εκπαίδευσης. Έχουμε την παράδοση, έχουμε την τεχνογνωσία, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε περισσότερο.

Επίσης, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλία είναι σαφώς διεθνοποιημένη δραστηριότητα. Επομένως, πρέπει να ανταγωνιστούμε διεθνώς και άρα οι κανόνες πρέπει να είναι παγκόσμιας εφαρμογής, η δε Διεθνής Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) να αποτελεί τη βάση για κάθε συζήτηση και δράση που στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη στη θάλασσα.

Τέλος, θα μου επιτρέψετε να πω ότι αναζητώντας πολιτικές και κίνητρα για την αύξηση της απασχόλησης από τις θαλάσσιες δραστηριότητες, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τα τυχόν αντικίνητρα, όπως αυτά που δημιουργεί το φαινόμενο της παράνομης εισόδου ανθρώπων στα ευρωπαϊκά νησιά.

Επί του τρίτου ερωτήματος: [Δεδομένης της προόδου που έχει σημειωθεί στην ολοκληρωμένη θαλάσσια και ναυτιλιακή πολιτική από το 2007 και με βάση τα ορόσημα που τίθενται στη Διακήρυξη της Λεμεσού, πως οραματίζεστε την περαιτέρω ανάπτυξη της διατομεακής αυτής πολιτικής;]

Το ευρύτατο πλαίσιο δράσεων στο οποίο συμφωνούμε απαιτεί τη βέλτιστη αξιοποίηση των συνεργιών ανάμεσα στις επιμέρους τομεακές πολιτικές.

Πιστεύω ακόμα πως πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία σε νέες πρωτοβουλίες, όπως ο θαλάσσιος και παράκτιος χωροταξικός σχεδιασμός, καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξης τεχνολογιών για την ασφαλή και βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων ορυκτών κοιτασμάτων, σύμφωνα με τις πρόνοιες και επιταγές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.

Σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις, κανείς δεν πετυχαίνει τίποτα μόνος του.

Αναφέρω ως παράδειγμα τη συνεργασία ανάμεσα στις ακτοφυλακές των κρατών-μελών της Ε.Ε., την οποία η χώρα μου υποστηρίζει ένθερμα ως ουσιαστικό στοιχείο καλής διακυβέρνησης στη θάλασσα, αλλά και την ανάπτυξη περιφερειακών στρατηγικών.

Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ την Κυπριακή Προεδρία, η οποία διά της Διακήρυξης της Λεμεσού που υιοθετούμε σήμερα δίνει πραγματική προστιθέμενη αξία στην ΟΘΠ, οριοθετώντας το πλαίσιο με σαφείς όρους και επιτρέποντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο εξής να αναλάβει συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες, που να υποστηρίζονται οικονομικά. 

Φωτό: Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, κατά την άτυπη Σύνοδο των Υπουργών των κρατών-μελών της Ε.Ε. στη Λευκωσία για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Ε.Ε.

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.