Προσωρινές επισκευαστικές θέσεις παραχωρεί ο ΟΛΠ

Προσωρινές επισκευαστικές θέσεις παραχωρεί ο ΟΛΠ

3
Προσωρινές επισκευαστικές θέσεις παραχωρεί ο ΟΛΠ

 

Με κύριο στόχο την υποβοήθηση της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας του ευρύτερου Πειραιά και της επιβατηγού ναυτιλίας, ο ΟΛΠ Α.Ε. αποφάσισε να διαθέσει από 07 Σεπτεμβρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2013 μέχρι σαρανταέξι (46) θέσεις παραβολής και πρυμνοδέτησης εντός του Κεντρικού Λιμένα αποκλειστικά για επιβατικά πλοία (ακτοπλοΐας και κρουαζιερόπλοιων), επί των οποίων θα μπορούν να γίνονται εργασίες συντήρησης και επισκευής.

Στις προσωρινές αυτές επισκευαστικές θέσεις, θα προηγούνται τα πλοία, τα οποία χρησιμοποιούν τακτικά το λιμάνι του Πειραιά και δευτερευόντως κάθε άλλο επιβατικό πλοίο.

Είναι αυτονόητο, ότι στις εργασίες που θα εκτελούν δεν θα συμπεριλαμβάνονται εργασίες βαφής, φλόγας και όχλησης της ευρύτερης περιοχής.

Τις θέσεις αυτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν και πλοία μετά τη διακοπή των δρομολογίων τους, προκειμένου να εκτελέσουν εργασίες ετήσιας επιθεώρησης με αρχική έγκριση περίοδο 2 μηνών.

Σε όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως αν χρησιμοποιούν ή όχι το λιμάνι του Πειραιά, δεν θα επιβάλλονται προσαυξήσεις.

Όσοι εκ των πλοιοκτητών ή πρακτόρων των επισκευαζόμενων πλοίων, χρησιμοποιήσουν συνεργεία των οποίων οι εταιρίες είναι εγγεγραμμένες νομίμως στο Μητρώο Ναυπηγοεπισκευαστών της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, θα τύχουν εκπτώσεως 30% για τις ημέρες πρόσδεσης για επισκευή, προσκομίζοντας στις υπηρεσίες του ΟΛΠ Α.Ε. το τιμολόγιο εργασιών ή ιδιωτικό συμφωνητικό.

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι κανονισμοί και τα ειδικά τιμολόγια του ΟΛΠ Α.Ε.      

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.