Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών κατά στον ΟΛΠ

Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών κατά στον ΟΛΠ

2
Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών κατά στον ΟΛΠ

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε., Γιώργος Ανωμερίτης, ανακοίνωσε στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. μεταξύ άλλων θεμάτων και τα ακόλουθα:

1. Τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2012 (Ιανουάριος – Μάρτιος) έδειξαν ότι ο Οργανισμός θα κινηθεί κερδοφόρα και το 2012 παρά την κρίση και τη χειμερινή περίοδο, η οποία για το λιμάνι είναι από πλευράς κινήσεως η χαμηλότερη.

Σύμφωνα  με τα στοιχεία  α΄  τριμήνου ο  κύκλος εργασιών  αυξήθηκε κατά +7,26%, οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού –7,65%, οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων -34,42%, τα λοιπά έξοδα -94,25%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά +79,22%, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα μετά από φόρους στα 521.964 Ευρώ έναντι -2.919.298 του 2011, ήτοι παρουσίασε αύξηση + 82,12%.

2.     Μετοχική Σύνθεση ΟΛΠ Α.Ε.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 206/25.04.2012, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1363/26.04.2012 τ.Β΄, το 51,038% των μετοχών του ΟΛΠ Α.Ε. μεταβιβάζεται χωρίς αντάλλαγμα στην Α.Ε. “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.” κατά πλήρη κυριότητα, μαζί με τα σχετικά δικαιώματα ψήφου. Όπως είναι γνωστό στο ΤΑΙΠΕΔ έχει διατεθεί το 23,1% των μετοχών του ΟΛΠ Α.Ε. βάσει του Ν.3985/2011 προκειμένου να διατεθεί για πώληση μέσω Ε.Ε.Σ.

Τόσο το Ελληνικό Δημόσιο, όσο και το ΤΑΙΠΕΔ  δεν έχουν ενημερώσει τη διοίκηση του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν αλλαγή στη βούλησή τους για πώληση μετοχών πέραν του 23,1%.

Είναι αυτονόητο, ότι για οποιαδήποτε πώληση μετοχών, ακόμα και του 23,1% θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι μελέτες, οι οποίες έχουν ανατεθεί σε ξένους συμβούλους και τράπεζες (α) για τη νέα δομή του εθνικού λιμενικού συστήματος, (β) για το Αττικό λιμενικό σύστημα, (γ) για τη δημιουργία Αρχής λιμένων και (δ) των νομικών θεμάτων σχετικά με τις συνταγματικές και νομικές προβλέψεις για τον αιγιαλό και παραλία, καθώς και τις αποφάσεις του ΣτΕ για το δημόσιο χαρακτήρα των λιμένων.

Οι απόψεις της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και της Γ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. είναι γνωστές και έχουν επανειλημμένα εκφρασθεί τόσο στα όργανα αυτά, όσο και στην Ένωση Λιμένων Ευρώπης. Η διοίκηση του ΟΛΠ Α.Ε. έχει ήδη ζητήσει από το νέο μέτοχο συνάντηση συνεργασίας, προκειμένου να ενημερωθεί για τυχόν αλλαγή των μέχρι σήμερα κυβερνητικών αποφάσεων. Η λιμενική βιομηχανία μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας, μεγιστοποιώντας τα κέρδη των μετόχων της, είτε αυτοτελώς, είτε μέσω παραχωρήσεων και νέων επενδυτικών σχημάτων, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα και στη μείωση του δημόσιου χρέους. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η κατάθεση των κειμένων των συμβούλων για διαβούλευση στην Ένωση Λιμένων Ελλάδος, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το νέο εθνικό λιμενικό σύστημα και να αρχίσει μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών η εφαρμογή του. Δυστυχώς με τους αναποτελεσματικούς πειραματισμούς στον χώρο της ναυτιλίας και της λιμενικής βιομηχανίας χάθηκε πολύτιμος χρόνος προσαρμογής στη νέα ανταγωνιστική εποχή της λιμενικής βιομηχανίας.

3.    Εργασιακά θέματα.

Η διοίκηση του ΟΛΠ Α.Ε. με εισηγήσεις των νομικών της υπηρεσιών και συμβούλων αποδέχθηκε τη θέση, ότι η ΣΣΕ έχει ισχύ μέχρι τις 24.02.2013. Τόσο η διοίκηση, όσο και τα τρία συνδικάτα (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών και Εποπτών/Αρχιεργατών) συμφώνησαν να μην προχωρήσουν σε καταγγελία της ΣΣΕ, αλλά με βάση τα νέα οικονομικά δεδομένα για την εταιρία και το προσωπικό, να ολοκληρώσουν τον διεξαγόμενο διάλογο, ιδιαίτερα σε θέματα εργασιακών σχέσεων, που δεν μεταβάλουν τις βασικές παραμέτρους της ΣΣΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των ζημιογόνων τομέων του ΣΕΜΠΟ και των δεξαμενών. Όσον αφορά τις προσαρμογές στο Ν. 4024/2011, θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται και στους επόμενους μήνες οι αποφάσεις του Δ.Σ. και οι δύο πλευρές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαβουλεύσεις τους, ώστε οι όποιες ενδιάμεσες αποφάσεις να τύχουν εφαρμογής από την 01.07.2012. Οι διαπραγματεύσεις για υπογραφή νέας ΣΣΕ θα πρέπει να ξεκινήσουν το φθινόπωρο, εκτός αν εταιρία και συνδικάτα αποφασίσουν διαφορετικά. 

4.    Έκθεση διοικητικής εξέτασης για έργα ΣΕΜΠΟ (2006-2009).

Όπως είναι γνωστό για το θέμα της διερεύνησης των λανθασμένων στοιχείων πληρωμής για το έργο “Προβλήτας Ι – ΣΕΜΠΟ” κατά την περίοδο 2006-2009 έγιναν οι ακόλουθες άμεσες ενέργειες:

α.: Διετάχθη άμεση διοικητική έρευνα από τη Δ/νση Επιθεώρησης και δεν παρελήφθη το έργο.

β.: Ορίσθηκε ελεγκτική επιτροπή για τα οικονομικά αποτελέσματα της εργολαβίας.

γ.:  Ορίσθηκε τεχνικός – ελεγκτικός σύμβουλος για τον οικονομικό έλεγχο όλων των τεχνικών έργων της τελευταίας δεκαετίας.

δ.: Συμφωνήθηκε εξωδικαστικός συμβιβασμός με την κατασκευάστρια εταιρία, η οποία απεδέχθη τις απόψεις του ΟΛΠ Α.Ε. και την επιστροφή του απαιτούμενου ποσού, ύψους 6.785.627,91 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. και τόκων και

ε.: Διετάχθη Ένορκη Διοικητική Εξέταση, η οποία ανατέθηκε στο γενικό διευθυντή του Οργανισμού, Στ. Χατζάκο.

Μετά την κατάθεση της ΕΔΕ και βάσει του ΚΕΟΛ προτείνεται η πειθαρχική δίωξη των εγκαλουμένων, η οποία λόγω του βαθμού που φέρουν στην εταιρία θα πρέπει να διεξαχθεί από το Δ.Σ., του οποίου τρία μέλη θα αναλάβουν τη διεξαγωγή της διαδικασίας και τη σύνταξη της σχετικής εισήγησης προς το Δ.Σ. μέχρι την προσεχή συνεδρίαση του.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.