Νέος πρόεδρος της ΔΝΕ ο Χατζηαντωνίου Ιωάννης

Νέος πρόεδρος της ΔΝΕ ο Χατζηαντωνίου Ιωάννης

31
Νέος πρόεδρος της ΔΝΕ ο Χατζηαντωνίου Ιωάννης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (ΔΝΕ) η ετήσια τακτική γενική συνέλευση κατά την οποία, πέραν του απολογισμού του έτους 2011 και του ελέγχου των οικονομικών της Δ.Ν.Ε., διενεργήθησαν και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης ο πρόεδρος της Ένωσης, Ν. Αρβανίτης επεσήμανε ότι η ΔΝΕ συμπληρώνει εφέτος 90 χρόνια  συνεχούς δυναμικής και γόνιμης προσφοράς στη ναυτιλιακή κοινότητα, τον εμπορικό κόσμο αλλά και του τομέα της κρουαζιέρας. Μίας πορείας με σημαντικούς σταθμούς αλλά και με πρόταγμα πάντα την ανάπτυξη της ναυτιλιακής πρακτορείας και  την προάσπιση των συμφερόντων των μελών της Ένωσης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα σοβαρότερα από τα θέματα που απασχόλησαν την Ένωσή κατά το παρελθόν έτος 2011, στις ενέργειες του Δ. Σ. προς αντιμετώπιση αυτών, τις δοθείσες λύσεις καθώς και στις εξελίξεις για το κάθε ένα από αυτά.

α.       Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στην εν γένει κατάσταση του λιμένος Πειραιώς, αναφορικά με την λειτουργικότητα των Terminals τόσο του ΟΛΠ.ΑΕ, όσο και του ΣΕΠ.ΑΕ, αμφότερα  επί του παρόντος λειτουργούν απρόσκοπτα. Στο πλαίσιο των κυβερνητικών εξαγγελιών για ιδιωτικοποιήσεις του ΟΛΠ.ΑΕ και ΟΛΘ.ΑΕ, στις διαφαινόμενες εξελίξεις και τις υπάρχουσες προοπτικές, έχει γίνει γνωστό η μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων του ΟΛΠ.ΑΕ και ΟΛΘ.ΑΕ στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) το οποίο θα πρέπει εντός 6 μηνών να προχωρήσει στη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων που του έχει ανατεθεί από το Ελληνικό Κράτος. Το ίδιο φυσικά ισχύει και με τα μετοχικά δικαιώματα των ΟΛΠ.ΑΕ, ΟΛΘ.ΑΕ που του έχουν εκχωρηθεί.

Υπογραμμίζεται ότι η ΔΝΕ έχει δημοσιοποιήσει τις θέσεις της και είναι υπέρμαχος για λιμάνια βιώσιμα, ανταγωνιστικά, ασφαλή, ποιοτικά, φιλικά στους χρήστες λιμενικών υπηρεσιών και στην τοπική κοινωνία, με βασικό  τρίπτυχο την ανταγωνιστικότητα των λιμενικών υπηρεσιών, την ανάπτυξή τους με βάση τα σύγχρονα διεθνή δεδομένα και τον πελατοκεντρικό τους χαρακτήρα.

Η επιτυχία της σύμβασης παραχώρησης του ΣΕΜΠΟ π2 Ικονίου και η αποδοχή της από τους παράγοντες  της αγοράς θα πρέπει να γίνει ο φάρος και άλλων αναπτυξιακών έργων.

Δεν πρέπει να φοβίζει η πλήρης ιδιωτικοποίηση των φορέων παροχής λιμενικών υπηρεσιών αντίθετα έπρεπε να την  είχαμε προχωρήσει πιο έγκαιρα και χωρίς καθυστερήσεις, θέτοντας όμως η πολιτεία τους κατάλληλους κανόνες και ρυθμιστικούς φορείς σε λειτουργία.

Το λεγόμενο Αττικό λιμενικό σύστημα που θα μπορούσε να δώσει οικονομίες κλίμακας και ανάλογη αναπτυξιακή ώθηση ( όπως για παράδειγμα ανάπτυξη της Ελευσίνας σε κύριο λιμάνι χύδην φορτίων και του Λαυρίου σε λιμάνι σταθμό κρουαζιέρας κ.α.) δεν έχει καν τεθεί σε συζήτηση.

β.       Στις  κατ’ επανάληψη έγγραφες παρεμβάσεις ως και συναντήσεις του Προεδρείου της Δ.Ν.Ε. με την 19η Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και με τις Διοικήσεις του ΟΛΠ.ΑΕ και του ΣΕΠ.ΑΕ προς συζήτηση και επίλυση διαφόρων θεμάτων όπως την εφαρμογή των διατάξεων περί ηλεκτρονικής υποβολής της συνοπτικής διασάφησης εισόδου και εξαγωγής, των διαδικασιών λειτουργίας ΟΛΠ.ΑΕ και ΣΕΠ.ΑΕ με το καθεστώς λειτουργίας της Ελευθέρας Ζώνης τύπου Ι, των διαδικασιών εφαρμογής του κώδικα ISPS ως και των παρεμβάσεών μας για την ελάχιστη δυνατή χρέωση αυτού, την θέσπιση κανόνων προτεραιότητας εξυπηρέτησης κρουαζιεροπλοίων ως και για θέματα πολιτικής κρουαζιέρας όπως την πλήρη άρση του cabotage, την κατάθεση δηλωτικών εισαγωγής – εξαγωγής, ανακοίνωσης των στατιστικών στοιχείων των δύο Λιμενικών Παρόχων, θεμάτων υπηρεσιών E- banking, την επιχειρηθείσα καθιέρωση από ΥΠΟΙΚ χρονικών περιορισμών ως προς την παραλαβή από τις Λιμενικές εγκαταστάσεις των καταλοίπων πετρελαιοειδών των πλοίων κλπ.

γ.       Στην πραγματοποίηση πολλών συναντήσεων των Επιτροπών Εργασίας της Δ.Ν.Ε. «Container Terminals» ως και «Car Terminal – Κρουαζιεροπλοίων – Συμβατικών φορτίων», προς εξέταση διαφόρων θεμάτων που προκαλούν προβλήματα κατά την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των μελών.

δ.       Στην συνεργασία της Δ.Ν.Ε. με συγγενικούς φορείς του Λιμενικού, Ναυτιλιακού και ευρύτερου εμπορικού χώρου, με συσκέψεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, συμμετοχή σε όργανα διαφόρων Φορέων, ως και συμμετοχή του προέδρου της Δ.Ν.Ε. Ν. Αρβανίτη σε συνέδρια σχετικά με το επαγγελματικό μας αντικείμενο.

ε.       Στη συνοπτική παρουσίαση των ενεργειών του προεδρείου στα πλαίσια δραστηριοτήτων προς επίλυση διαφόρων προβλημάτων, πέραν των προσωπικών παρεμβάσεων αυτού σε μία σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους του ΥΠΟΙΚ, ΥΠΑΑΝ, Νομαρχίας Πειραιώς, Επιμελητηρίων, και άλλων φορέων, με την επισήμανση της επιτυχούς πάντοτε παρουσίας στον λιμενικό και ευρύτερο ναυτιλιακό και εμπορικό χώρο.

Από τις διενεργηθείσες στη συνέχεια κατά την Γ.Σ. αρχαιρεσίες και την συνεδρίαση των εκλεγέντων μελών προς κατάρτιση Προεδρείου, η σύνθεση του νέου Δ.Σ. για την τριετία 2012-2015, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Πρόεδρος:  Χατζηαντωνίου Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Ματαράγκας Ανακρέων  

Γενικός Γραμματέας  : Αρβανίτης Νικόλαος

Ταμίας  :  Μπούτος Αθανάσιος

Τακτικά Μέλη  : Καρακώστας Άγγελος, Μούσκος Κωνσταντίνος,

                             Κωστόπουλος Φίλιππος, Καρώνης Βασίλειος,

                             Οικονόμου Δημήτριος

Αναπληρωματικά Μέλη: Καλλίτσης Γεώργιος, Δούκας Αντώνιος

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις Καταστατικές διατάξεις, η θητεία του κ. Ν. Αρβανίτη ως Προέδρου της Δ.Ν.Ε., δεν μπορούσε να ανανεωθεί πέραν των δύο συνεχών τριετιών.

Η νέα διοίκηση ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει το έργο της προηγουμένης, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για την προάσπιση των  συμφερόντων των Μελών, την αρμονική και δημιουργική συνεργασία μετά των αρμοδίων Αρχών και λοιπών Φορέων ως και την περαιτέρω ένταση των προσπαθειών και παρεμβάσεων, όπου παρίσταται ανάγκη, για την συνεχή βελτίωση των ρυθμών λειτουργίας των μεγάλων της χώρας λιμένων.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.