Νέα ομάδα δράσης για την ανεργία των νέων και τις ΜΜΕ στην...

Νέα ομάδα δράσης για την ανεργία των νέων και τις ΜΜΕ στην Ελλάδα

6
Νέα ομάδα δράσης για την ανεργία των νέων και τις ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σήμερα 28 Φεβρουαρίου, βρίσκεται στην Ελλάδα μια νέα ομάδα δράσης («action team») της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να πραγματοποιήσει συναντήσεις με τις εθνικές αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους και να συζητήσουν μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων και υποστήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Εξάλλου, στο πλαίσιο της πρόσκλησης που έστειλε ο Πρόεδρος της ΕΕ κ. Barroso προς τον Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμο,  για μία συνάντηση εργασίας στις Βρυξέλλες, αύριο Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου, θα δοθεί η ευκαιρία να συζητηθούν, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα και τη συνέχιση της αποστολής αυτής της ομάδας, καθώς και την απορρόφηση των πόρων των Ευρωπαϊκών Διορθωτικών Ταμείων, όπου υπάρχουν ακόμα σημαντικά ποσά διαθέσιμα.  

Ιστορικό

Με ποσοστό 46,6%, η Ελλάδα είναι  ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με  τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων. Αυτό οφείλεται στο συνδυασμό, αφενός, της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και, αφετέρου, των υφιστάμενων διαρθρωτικών προβλημάτων, τα οποία επιδεινώθηκαν από την κρίση. Η Ελλάδα πάσχει από έλλειψη νέων θέσεων εργασίας και σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ δεξιοτήτων που προσφέρουν οι άνεργοι και αυτών που απαιτεί η αγορά. Η ανεργία των νέων επηρεάζει ιδιαίτερα τις γυναίκες, τους κατόχους πανεπιστημιακών τίτλων και όσους εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο.

Για την καλύτερη διαχείριση της ανεργίας των νέων και τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) – της βασικής κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη και την απασχόληση – η ομάδα δράσης συνεργάζεται επί τόπου με ομάδα Ελλήνων εμπειρογνωμόνων πάνω σε στοχευμένες δράσεις για την ταχεία απορρόφηση του 21% των κοινοτικών διαρθρωτικών ταμείων που δεν έχουν ακόμη κατανεμηθεί. Για παράδειγμα, τα κεφάλαια αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για βραχυπρόθεσμα μέτρα κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας, τα οποία να επιτρέπουν στους νέους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ή σε μέτρα που συνδυάζουν καλύτερα την εκπαίδευση στην εργασία με κίνητρα για τους εργοδότες. Η Ελλάδα έχει επίσης ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά φοιτητών και αποφοίτων που αποκτούν εμπειρία σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βραχυπρόθεσμη κινητικότητα σ’αυτό τον τομέα μπορεί να προσφέρει στην Ελλάδα νέες δεξιότητες και ευκαιρίες επιχειρηματικότητας. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να προσφερθούν περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης μέσω των  προγραμμάτων Erasmus και Leonardo da Vinci. Συγκεκριμένες δράσεις συζητιούνται και θα συμφωνηθούν με τις εθνικές αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους ώστε να βρεθούν τις καλύτερες δυνατές λύσεις που θα δώσουν άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το έργο αυτής της ομάδας δράσης («action team») συμπληρώνει το μέχρι τώρα έργο της αντίστοιχης «Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα», η οποία βοηθά την ελληνική κυβέρνηση στους τομείς των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, των ιδιωτικοποιήσεων, των φορολογικών μεταρρυθμίσεων και της απορρόφησης των πόρων των ταμείων συνοχής, ώστε να αποδώσουν οι μεταρρυθμίσεις υπέρ της ανάπτυξης. Και οι δύο ομάδες, συνεπώς, στηρίζουν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που έχουν ξεκινήσει στο πλαίσιο του Οικονομικού Προγράμματος της Ελλάδας, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσει την ελληνική οικονομία να ανακάμψει.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, ανακοίνωσε την κοινή αυτή πρωτοβουλία κατά την άτυπη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 30 Ιανουαρίου, απευθύνοντας έκκληση να καταβληθούν  επιπλέον προσπάθειες ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων, να προληφθεί η απομάκρυνση των νέων από την αγορά εργασίας και να βοηθηθούν οι σκληρά δοκιμαζόμενες ΜΜΕ. Ο Πρόεδρος Barroso πρότεινα συγκεκριμένα τη δημιουργία ομάδων δράσης της Επιτροπής και των εθνικών κυβερνήσεων – με τη συμμετοχή και των κοινωνικών εταίρων – για τη  διαμόρφωση στοχευμένων προγραμμάτων. Ο Πρόεδρος Barroso θα υποβάλει έκθεση με τα πρώτα αποτελέσματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 1-2 Μαρτίου 2012.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.