Η ναυτιλιακή βιομηχανία στον τομέα του περιβάλλοντος

Η ναυτιλιακή βιομηχανία στον τομέα του περιβάλλοντος

480
Η ναυτιλιακή βιομηχανία στον τομέα του περιβάλλοντος

Στη συνάντηση του GL με θέμα  “Τα τελευταία νέα για τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία στον τομέα του περιβάλλοντος” συζητήθηκε το σημαντικό πρόβλημα της μείωσης των επιπτώσεων  της ναυτιλιακής βιομηχανίας στο περιβάλλον. Με την ανησυχία για τη διεθνή οικονομική κατάσταση να κυριαρχεί στους τίτλους των ειδήσεων, υπάρχει η τάση να να μπαίνουν σε δύτερη μοίρα τηα περιβαλλοντικά θέματα.  Η συνάντηση όμως, έδειξε ότι η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν είναι μόνον σημαντικός στόχος αλλά ότι μπορεί και να συμβάλει στην ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Πάνω από 150 εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας, ναυτιλιακών εταιρειών, διαχειριστριών εταιρειών και εκπροσώπων του τύπου συναντήθηκαν για να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις ειδικών εμπειρογνομώνων του GL, και να συζητήσουν την εφαρμογή και τις επιπτώσεις των λειτουργικών και σχεδιαστικών προκλήσεων με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η ναυτιλιακή βιομηχανία, στην προσπάθεια να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα διατηρώντας παράλληλα μία στοιβαρή εμπορική παρουσία.

Ο κ. Αθανάσιος Ρεϊζόπουλος, Περιφεριακός Διευθυντής Νότιας Ευρώπης, καλωσόρισε τους καλεσμένους και  παρουσίασε του ομιλητές.  Ο κ. Δημήτρης Κορκόδειλος, Managing Director της Andriaki Shipping Co. Ltd και Πρόεδρος της Ελληνικής Τεχνικής Επιτροπής του GL ανέλαβε ως συντονιστής της συζήτησης.

Ο κ. Κορκόδειλος στην εναρκτήρια ομιλία του σηνείωσε ότι: « Οι νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί που επηρεάζουν το σχεδιασμό των πλοίων και τις λειτουργικές τους πλευρές υπήρξαν το κίνητρο ώστε να διοργανώσει το GL τη συνάντηση αυτή, σε μια προσπάθεια να κρατήσει ενήμερη την Ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα για τις σημαντικές εξελίξεις αλλά και τα διαθέσιμα εργαλεία».

Η ποιό διευρημένη χρήση του LNG ως καύσιμο εναλακτικό των συνηθισμένων καυσίμων στα πλοία έχει την προοπτική να δημιουργήσει άμεση θετική επίπτωση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας.  H εξάλειψη των εκπομπών οξειδίων θείου και αζώτου καθώς και των σωματιδίων, αλλά και η σημαντική μείωση του διοξειδίου του άνθρακα, είναι οι παράγοντες που καθιστούν το LNG μία ελκυστική εναλλακτική λύση.  Όπως πάντα  βέβαια, η ερώτηση είναι πώς μετριέται αυτό σε οικονομικά μεγέθη.  Στην παρουσιάση του ο Dr Pierre C. Sames, GL Senior Vice President Strategic and head of Research & Development, παρουσίασε κάποια αποτελέσματα που έχουν προκύψει από μία μελέτη στην οποία συνεργάστηκε ο GL με στόχο το κόστος και τα οφέλη που θα προκύψουν από τα πλοία που θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο το LNG.

Εξετάζοντας ένα εύρος πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από 2.500 έως 18.000 TEU, η μελέτη, σε συνεργασία με την  MAN Diesel & Turbo, κορυφαία εταιρεία κατασκευής μηχανών, κατέληξε σε μοντέλα κόστους και αποσβέσεων για LNG και συστήματα scrubber, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα σενάρια με τιμές καυσίμων, κόστος επενδύεσων, χρήση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας, αλλά και έκθεση σε περιπτώσεις πλόων μέσα σε περιοχές ελεγχόμενων εκπομπών (ECAs).  Για τα πλοία που ταξιδεύουν ως επί το πλείστον σε ECAs (65%), ο Dr Sames σημείωσε ότι σύμφωνα με τη μελέτη, ο χρόνος απόσβεσης ενός συστήματος LNG είναι μόνον δύο με τρία χρόνια, ενώ για μικρότερα πλοία (2.500TEU) η μέλετη έδειξε ότι με τιμή 1$/mmBTU μικρότερη από το HFO, το LNG γίνεται η προτιμώμενη εκδοχή.

Οι καινοτομίες για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη ναυτιλία έχουν επιταχυνθεί από μία σειρά νέων κανονισμών τόσο σε ισχύ όσο και επικείμενων, που αναπτύχθηκαν είτε από τοπικούς είτε από διεθνείς οργανισμούς.

Συγκεκριμένα, η 62η Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), έφερε σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της ναυτιλίας με τον Σχεδιαστικό Δείκτη Ενεργειακής Αποδοτικότητας  (EEDI) και το Σχεδιο Διαχείρισης Ενεργειακής Αποδοτικότητας επί του Πλοίου (SEEMP).

Στην παρουσιασή του, ο κ. Αθανάσιος Ρεϊζόπουλος, εξέτασε πώς οι πρόσφατες αλλαγές στους κανονισμούς εκπομπών γίνονται πρόκληση για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Εστιάζοντας στους κύριους αέριους ρυπαντές από τις εξατμίσεις των μηχανών, εξήγησε τα μέτρα και τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να μειωθούν οι εκπομπές από τη ναυτιλία.   Έχοντας αναλύσει την επίδραση των κύριων παραμέτρων στην εξίσωση του EEDI, έξειξε παραδείγματα τεχνικών μέτρων που στοχεύουν στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των πλοίων και στη μείωση του εμπομπών διοξειδίου του άνθρακα.  Τέλος, ο κ. Ρεϊζόπουλος παρουσίασε τη μελέτη του GL με τη σχεδίαση ενός container feeder vessel, το οποίο θα λειτουργεί με κυψέλες καυσίμου και υγρό υδρογόνο, παράγοντας έτσι μηδενικές εκπομπές.

Ανεξάρτητα από το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιεί ένα πλοίο, μπορούν να επιτευχθούν σημαντικές βελτιώσεις στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τόσο στις νέες σχεδιάσεις όσο και στη λειτουργία με την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας.

Ο Prof. Dr. Ing. Volker Bertram, από το τμήμα του GL Maritime Solutions / FutureShip, παρουσίασε ένα αριθμό επιλογών όπου πλοιοκτήτες, διαχειριστές και σχεδιαστές θα μπορούν να εκμεταλεύονται τις εξελίξεις στον συνδυασμό του υποστηριζόμενου από υπολογιστές σχεδιασμού και του υπολογισμού δυναμικής υγρών ώστε να βελτιώσουν την αποδοτικότητα, να μειώσουν την ποσότητα των καυσίμων και συνεπώς να μειώσουν όχι μόνο τις εκπομπές αλλά και το κόστος.

Οι παρουσιάσεις ολοκληρώθηκαν με αυτή του κ. Αριστείδη Ευσταθίου, Business Development Manager Area Southern Europe, με τίτλο “Οδηγίες για τη σύνταξη του Σχεδίου Διαχείρισης Ενεργειακής Αποδοτικότητας επί του Πλοίου».

Ο κ. Ευσταθίου, επεσήμανε τις σημαντικές εξελίξεις στην περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως αυτές αποφασίστηκαν στην MEPC 62 τον Ιούλιο 2011, όπου και υιοθετήθηκε το SEEMP το οποίο θα γίνει υποχρεωτικό για όλα τα πλοία (μεγάλυτερα από 400 GT) στην πρώτη IAPP επιθεώρηση renewal ή ενδιάμεση επιθεώρηση μετά από την 01 Ιανουαρίου 2013.

Συνεχίζοντας ο κ. Ευσταθίου είπε ότι, το GL στην προσπάθειά του να παρέχει υποστήριξη στους πελάτες του, ανέπτυξε σαφείς οδηγίες για τη μορφή και την εφαρμογή του  SEEMP. Παρουσίασε φιλικές προς το χρήστη πρότυπες φόρμες καθώς και εξειδικευμένα προϊόντα στη διαχείριση ενέργειας που αναπτύχθηκαν από το GL και τη Futureship, ώστε να διευκολυνθούν οι διαχειριστές των πλοίων στη δημιουργία του SEEMP είτε αυτό θα είναι αυτόνομο είτε ενσωματομένο σε ένα ευρύτερο σχέδιο διαχείρισης.

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.