Αναστολή λειτουργίας τελωνειακής αρχής Κατακώλου

Αναστολή λειτουργίας τελωνειακής αρχής Κατακώλου

2
Αναστολή λειτουργίας τελωνειακής αρχής Κατακώλου

Με θέμα τηναναστολή λειτουργίας της τελωνειακής αρχής Κατακώλου το διοικητικό συμβούλιο της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης απέστειλε την παρακάτω επιστολή στον υπουργό και υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:

«Με την ανωτέρω σχετική απόφασή σας που δημοσιεύθηκε την 30-12-11 στο υπ’ αριθ. 3034ΦΕΚ τεύχος Β΄, προβλέπεται η αναστολή λειτουργίας από 01-02-2012 ορισμένων περιφερειακών τελωνειακών αρχών, ενώ η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτών περιέρχεται σε άλλες τελωνειακές αρχές.

Μεταξύ των τελωνειακών αρχών των οποίων προβλέπεται η αναστολή λειτουργίας, περιλαμβάνεται και η τελωνειακή αρχή του λιμένος Κατακώλου και η μεταφορά της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής στο τελωνείο Κυλλήνης

Η αναστολή λειτουργίας της ανωτέρω τελωνειακής αρχής κ. υπουργέ, επισημαίνουμε ότι θα προκαλέσει πλείστα όσα προβλήματα και δυσλειτουργίες στον τομέα της κρουαζιέρας, καθ’ όσον όπως είναι γνωστό, ο λιμένας του Κατακώλου συγκαταλέγεται στους πέντε (5) πιο επισκέψιμους προορισμούς κρουαζιέρας στην Ελλάδα, με ετήσιες προσεγγίσεις που φθάνουν σε αριθμό τις 400 και σύνολο επιβατών το 1.000.000.

Σημειώνουμε επίσης ότι ο λιμένας του Κατακώλου αποτελεί μαζί με τον λιμένα της  Πύλου, τα μοναδικά σημεία εισόδου – εξόδου Schengen στην Δυτική Πελοπόννησο.

 Πέραν των ανωτέρω υπογραμμίζουμε ότι από το έτος 2006 ο λιμένας του Κατακώλου λόγω της μικρής χιλιομετρικής απόστασης αυτού από τον λιμένα της Πάτρας, χρησιμοποιείται ως λιμένας ανεφοδιασμού των περισσοτέρων κρουαζιεροπλοίων.

Από όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία αβίαστα προκύπτει ότι ο λιμένας του Κατακώλου αποτελεί τον μεγαλύτερο λιμένα προορισμού κρουαζιεροπλοίων στην Πελοπόννησο και όπως είναι γνωστό, συγκαταλέγεται στα αναπτυξιακά σχέδια πολλών εταιρειών κρουαζιέρας. Κατά συνέπεια μία προφανής υποβάθμιση αυτού  θα μπορούσε να αποβεί αποτρεπτική για μελλοντικά επενδυτικά σχέδια σε ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια για τον ελληνικό τουρισμό, ιδιαίτερα δε  σε μία περίοδο που ο Τουρισμός θεωρείται και είναι από τους βασικότερους πυλώνες της Ελληνικής Οικονομίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε κ. υπουργέ όπως εξετάσετε το θέμα της μη εφαρμογής της αναστολής λειτουργίας της τελωνειακής αρχής Κατακώλου, τουλάχιστον για την τρέχουσα τουριστική περίοδο, καθ’ όσον όπως αντιλαμβάνεσθε θα προκληθούν καθυστερήσεις εξυπηρέτησης και πολλαπλά προβλήματα στις ήδη προγραμματισμένες προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων των ναυτιλιακών εταιρειών, που οι εταιρείες – μέλη μας εκπροσωπούν, με προφανείς δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις όχι μόνον εις βάρος πολλών παραπλήσιων επαγγελματιών αλλά και της εθνικής οικονομίας  γενικότερα σε ιδιαίτερα κρίσιμες για την χώρα μας δυσμενείς συγκυρίες”.  

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.