Συνάντηση για τη διαμόρφωση της Λιμενικής Πολιτικής

Συνάντηση για τη διαμόρφωση της Λιμενικής Πολιτικής

3
Συνάντηση για τη διαμόρφωση της Λιμενικής Πολιτικής

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η συνάντηση του γενικού γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (ΓΓΛΛΠ), Θάνου Πάλλη και υπηρεσιακών παραγόντων της ΓΓΛΛΠ με διευθυντικά στελέχη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λιμένων (European Sea Ports Organization-ESPO).

Ο κ. Πάλλης ευχαρίστησε τον γενικό γραμματέα του ESPO κ. Patrick Verhoeven. για την πρόσκληση και τον ενημέρωσε για την εξέλιξη των  μεταρρυθμίσεων που σχεδιάζονται στους Ελληνικούς λιμένες. Στάθηκε ιδιαίτερα στην προσπάθεια που γίνεται ώστε να προωθηθούν οι παραχωρήσεις τερματικών σταθμών σε ιδιώτες, και την έμφαση που δίνεται ώστε οι εν λόγω παραχωρήσεις να συνοδεύονται από την ύπαρξη ισχυρών δημόσιων φορέων διαχείρισης λιμένων ενώ παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο κ. Πάλλης αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες ενίσχυσης του αναπτυξιακού ρόλου που οφείλουν που διαδραματίζουν οι λιμένες σε εθνικό επίπεδο.

Ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποιήθηκε στη συστηματική προσπάθεια που καταβάλουν οι διοικήσεις των λιμένων για ενίσχυση της σχέσης τους με την πόλη.  Από την πλευρά του ο κ. P. Verhoeven συνεχάρη την ελληνική αντιπροσωπεία για την πρόσφατη σχετική διάκριση του λιμένα της Θεσσαλονίκης.

Τέλος συζητήθηκαν οι απόψεις των δύο πλευρών για τις υπό διαμόρφωση προτάσεις της Ευρωπαϊκής Λιμενικής Πολιτικής. Ο κ. Πάλλης τόνισε ότι η ΓΓΛΛΠ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ενισχυθεί η εξωστρέφεια και η ενεργός συμμετοχή των ελληνικών λιμένων στην διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών λιμένων, ενώ ανέπτυξε και τις θέσεις με τις οποίες η Ελληνική πλευρά προσέρχεται στον σχετικό διάλογο.

Επίσης, στις Βρυξέλλες και μετά από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MOVE) έγινε συνάντηση διαβούλευσης με τη συμμετοχή των υπεύθυνων των κρατών-μελών για τις εθνικές λιμενικές πολιτικές και αντικείμενο την διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Λιμενικής Πολιτικής. Στην συνάντηση συμμετείχε από ελληνικής πλευράς ο γενικός γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (ΓΓΛΛΠ) κ. Θάνος Πάλλης.

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει οαντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπεύθυνος Επίτροπος για τις μεταφορές κ. Σ. Κάλλας, ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να καταλήξει έως το 2013 σε ένα σύνολο προτάσεων που θα επιτρέψει στους Ευρωπαϊκούς λιμένες να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί ο ρόλος τους για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των κρατών-μελών προχώρησαν σε μια καταρχήν αποτίμηση της προσέγγισης που είχε υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την περίοδο 2007-2011 και ανταλλαγή απόψεων για τους κύριους άξονες τους οποίους καλείται να καλύψει η Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτικής για τις μεταφορές.

Οι εν λόγω άξονες, οι οποίοι πρώτο-διατυπώθηκαν στην Λευκή Βίβλο για της Μεταφορές που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, συμπεριλαμβάνουν την ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών, την ενίσχυση της διαφάνειας στην χρηματοδότηση, τις κρατικές ενισχύσεις που παρέχονται στους λιμένες με στόχο την αποφυγή παρενεργειών στον λιμενικό ανταγωνισμό, την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους που παράγουν οι λιμένες, την ενίσχυση του ρόλου των λιμένων ως σημεία εισόδου στον Ευρωπαϊκό χώρο και ως τμήματα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών.

Οι Ελληνικές Θέσεις

Ο κ. Πάλλης καλωσόρισε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισήμανε την χρησιμότητά τους σε μια μεταβατική περίοδο για το Ελληνικό λιμενικό σύστημα και ανέπτυξε τις θέσεις με τις οποίες η Ελληνική πλευρά προσέρχεται στον σχετικό διάλογο.

Συγκεκριμένα, με δεδομένη την μεταρρύθμιση των λιμένων που βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς και την πρόθεση της Ελληνικής κυβέρνησης να ενισχύσει την πολιτική παραχωρήσεων, καλωσόρισε τις προθέσεις να υπάρξει διατύπωση κατευθυντήριων οδηγιών για τις παραχωρήσεις, αλλά και διευκρίνιση των όρων και προϋποθέσεων που επιτρέπουν την παροχή κρατικών ενισχύσεων στους Ευρωπαϊκούς λιμένες.

Η ελληνική πλευρά υποστήριξε επίσης την χρησιμότητα για την ενίσχυση της απλοποίησης των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των θαλάσσιων μεταφορών, ζητώντας έκτος των άλλων να λάβει υπόψη της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στον τομέα της ναυτιλίας μέσω του ΙΜΟ και των Ηνωμένων Εθνών (Rotterdam rules).  Προτεραιότητα δόθηκε στο πρόγραμμα ‘Blue belt’ το οποιο προωθεί ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην αναγκαιότητα να ενισχυθεί ο διάλογος και σε θέματα εργασίας στους λιμένες. Ειδικότερα, διατυπώθηκε η χρησιμότητα να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση των εργαζομένων στους λιμένες και στην πιστοποίηση των εργαζομένων, να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες αποφάσεις διεθνών οργανισμών όπως ο ILO για την εκπαίδευση των λιμενεργατών, αλλά και τα θετικά παραδείγματα που προσφέρει η ναυτιλία όσο αφορά την πιστοποίηση των εργαζομένων (STCW).

Όσον αφορά στην ενίσχυση του ρόλου των λιμένων στα Διευρωπαϊκά δίκτυα, ο κ. Πάλλης διατύπωσε τρία κρίσιμα για την ελληνική πλευρά στοιχεία. Πρώτον, την ανάγκη να υπάρξουν ιδιαίτερες προβλέψεις για την ενίσχυση των περιφερειακών λιμένων, σε μια περίοδο που οι μεταρρυθμίσεις στον Μεσογειακό χώρο, και την Ελλάδα ειδικότερα, θα δημιουργήσουν αναπτυξιακές προϋποθέσεις σε σημαντικό αριθμό λιμένων. Δεύτερον, την ανάγκη της χρηματοδότησης σύνδεσης των λιμενικών υποδομών με τις χερσαίες μεταφορές. Τρίτον, τη σημαντικότατη ανάγκη ειδικών προβλέψεων για την νησιωτικότητα, ώστε να υπάρξουν ενισχύσεις των κρίσιμων για την συνοχή της ΕΕ νησιωτικών λιμένων.

Τέλος, ο κ. Πάλλης τόνισε ότι η γενική γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (ΓΓΛΛΠ) καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ενισχυθεί η ενεργός συμμετοχή του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών, με γνώμονα την ενίσχυση του ρόλου των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών λιμένων στην ανάπτυξη των δοκιμαζόμενων εθνικών οικονομιών.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.