Μεταφορά υπηρεσιών του ΥΠΑΑΝ συνέχεια …

Μεταφορά υπηρεσιών του ΥΠΑΑΝ συνέχεια …

6
Μεταφορά υπηρεσιών του ΥΠΑΑΝ συνέχεια …

Σχετικά με τα όσα αναφέρονται στο δελτίο Τύπου του ΥΠΑΑΝ για το κτήριο της Ακτής Βασιλειάδη, από το Γραφείο Τύπου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διευκρινίζονται τα εξής:

Κατόπιν εντολής του υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Α. Γεωργιάδη στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου να εξετάσουν τις δυνατότητες μεταφοράς των στεγαζόμενων στο κτίριο της Ακτής Βασιλειάδη Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΝ, στα 3 κτίρια του κέντρου του Πειραιά σε ενημερωτικό της σημείωμα η Γενική Διεύθυνση Διοικητική Υποστήριξης τονίζει μεταξύ άλλων και τα εξής:

Παραχώρηση κτιρίου Ακτής Βασιλειάδη στο ΥΠτΠ.

Η Υπηρεσία μας υποστηρίζει τα εξής:

Η αριθ. 010/237/11/09.11.2011 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη : «Παραχώρηση-καθορισμός χώρων και κτιρίων στην Ακτή Βασιλειάδη λιμένα Πειραιά στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για τη στέγαση και λειτουργία των Υπηρεσιών του» είναι παράνομη για τους παρακάτω τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους:

Α. Παράγραφος 1 της ΚΥΑ. σχετικά με τις αναφερόμενες διατάξεις:

Σημείο α. Ο νόμος 2932/2001 δεν αφορά το «προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» και δεν έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Α’ 162

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 145/27.6.2001 και αφορά στην «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές -Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις».

 Σημείο γ. Ο α.ν. 2344/1940 «περί αιγιαλού και παραλίας», έχει αντικατασταθεί από τον Ν. 2971/2001/ΦΕΚ Α’ 285/19.12.01

Σημείο δ. Δεν ισχύει πλέον το ΠΔ. 347/1986 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες και στις Περιφερειακές Αρχές Διανομαρχιακού επιπέδου» αλλά ο N. 3852/2010/ΦΕΚ Α’ 87/7.6.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και εκτός αυτού δεν έχει νόημα η επίκληση του.

Σημείο ε.  το Π.Δ. 127/2010 περιλαμβάνει (7) άρθρα όχι (12), και δεν καταργεί το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Επομένως η ΚΥΑ έπρεπε να συνυπογραφεί και από τον Υπουργό Ναυτιλίας.

Σημειώνουμε ότι αντιθέτως ο αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας με το αριθ. 21/19.08.2011 έγγραφό του προς τον ΥΠτΠ, που κοινοποιήθηκε και στον τότε Πρωθυπουργό, όχι μόνο διαφωνούσε με την παραχώρηση αλλά χαρακτήριζε ως «έκνομες και εξωθεσμικές» τις ενέργειες που γίνονταν από το ΥΠτΠ.  

Σημείο ι. Με την υπογραφή της σύμβασης που συνάφθηκε στις 13.02.2002 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, και της ΟΛΠ Α.Ε., η ΚΥΑ 3411.61/15/31.8.2001/ΦΕΚ Β’ 1134/01 Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας«Παραχώρηση-καθορισμός χώρων και κτιρίων στην Ακτή Βασιλειάδη λιμένα Πειραιά για τη στέγαση και λειτουργία των Υπηρεσιών του ΥΕΝ» έπαψε να ισχύει, (γιατί με την απόφαση αυτή, που δεν έγινε δεκτή από τον ΟΛΠ Α.Ε), το ΥΕΝ θα διατηρούσε στο λιμάνι έκταση περίπου 40 στρεμ. και επιπλέον την πέτρινη αποθήκη που προοριζόταν και προορίζεται για άλλη χρήση (βλ. ιστοσελίδα ΟΛΠ Α.Ε.).

Η εν λόγω σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν. 3654/08/ΦΕΚ Α’ 57/08, περιγράφει ΣΑΦΩΣ το κτίριο της αποθήκης (τότε), ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΕΝ) το συνολικό χερσαίο χώρο και το εμβαδόν του (περίπου 21.700 μ2).  

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ: Από κτίριο Ναυτιλίας γίνεται ναυτική εγκατάσταση-στρατόπεδο μέσα στη χερσαία ζώνη του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας, το οποίο θεσμικά λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία εισηγμένη στο ΧΑΑ με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Επίσης για τη χρήση της Πέτρινης Αποθήκης καθώς και του Θαλάσσιου μετώπου έμπροσθεν του κτιρίου της Ακτής Βασιλειάδη, δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη του ΟΛΠ ΑΕ, η οποία εκφράζεται με έκδοση σχετικής απόφασης του ΔΣ/ΟΛΠ ΑΕ.

Η σύμβαση παραχώρησης του ΟΛΠ ΑΕ η οποία όπως προαναφέρεται κυρώθηκε με το νόμο 3654/08 δεν μπορεί να τροποποιηθεί με ΚΥΑ αφενός, αφετέρου δε προϋποθέτει την συνυπογραφή για οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταβολή του εποπτεύοντος Υπουργού Ναυτιλίας.  

Β. α. Το επικαλούμενο τριακοστό πέμπτο άρθρο του νόμου 2932/2001 δεν προβλέπει τέτοιου τύπου απόφαση, αλλά σύμβαση (την προαναφερόμενη) μεταξύ Δημοσίου και ΟΛΠ Α.Ε.    

β. Για να μπορέσει να εκδοθεί παρόμοια ΚΥΑ, θα έπρεπε να υπάρχει στον 2932/2001 σχετική εξουσιοδοτική διάταξη, που δεν υπάρχει. Ακόμα και να υπήρχε τέτοια εξουσιοδοτική διάταξη, σίγουρα ο τότε Υπουργός Ε.Ν., δεν θα εξουσιοδοτούσε τον Υπουργό …..Δημόσιας Τάξης!

Γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/3 Ιουλίου 2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», η ΚΥΑ πριν πάρει αριθμό Α.Δ.Α, έπρεπε να έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Πριν τη δημοσίευση ελέγχεται λεπτομερέστατα ως προς τις επικαλούμενες διατάξεις της και τη νομιμότητά της. Κατά την έρευνα στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δεν ευρέθη η εν λόγω απόφαση. Επομένως εκτός των άλλων, θεωρείται ως μη εκδοθείσα και μη ισχύουσα.

Δ. Κατά συνέπεια η ΚΥΑ της 09.11.2011, είναι παράνομη και καταχρηστική και δεν την αποδεχόμαστε».

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.