Ο ΟΛΠ παραμένει σε κερδοφόρα πορεία

Ο ΟΛΠ παραμένει σε κερδοφόρα πορεία

4
Ο ΟΛΠ παραμένει σε κερδοφόρα πορεία

Κερδοφόρα ήταν η πορεία του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και το εννιάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2011, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός.

Ειδικότερα την εισήγηση του προς το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. για τα αποτελέσματα του εννιαμήνου (01-01-2011 έως 30-09-2011) παρουσίασε στα επιτελικά όργανα του Οργανισμού ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του, Γιώργος Ανωμερίτης.

Όπως προκύπτει από την εισήγηση του για τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις:

α. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 9.807.668 ευρώ (έναντι 2.777.203 την αντίστοιχη περίοδο του 2010), ποσοστό αύξησης 353%

β. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 5.554.138 ευρώ (έναντι 1.865.200 του εννιαμήνου 2010), ποσοστό αύξησης 298%

γ. Κέρδη ανά μετοχή 0,2222 (έναντι 0,0746 του εννιαμήνου 2010)

Τα αναλυτικά στοιχεία της έκθεσης προς το Διοικητικό συμβούλιο θα εγκριθούν στις 28-11-2011 κατά την τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.

Οι αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις εννιαμήνου θα δημοσιευθούν στο site της εταιρείας και του Χρηματιστηρίου την 28-11-2011 μετά τη λήξη της συνεδρίασης και θα δημοσιευθούν στον Τύπο την επόμενη μέρα.