Διευκρινήσεις για τις χωροταξικές διευθετήσεις υπηρεσιών

Διευκρινήσεις για τις χωροταξικές διευθετήσεις υπηρεσιών

1
Διευκρινήσεις για τις χωροταξικές διευθετήσεις υπηρεσιών

Μετά από τριήμερη απασχόληση και συνεχείς αναφορές των ΜΜΕ γύρω από τις χωροταξικές διευθετήσεις των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος στο υπουργείο της Ακτής Βασιλειάδη, το γραφείο Τύπου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προχώρησε στην παρακάτω ανακοίνωση:

«Με αφορμή σχόλια και δημοσιεύματα στα ΜΜΕ σχετικά με τις χωροταξικές διευθετήσεις στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. στην Ακτή Βασιλειάδη, από το Γραφείο Τύπου του Λ.Σ. , διευκρινίζεται:

Η ανάγκη χωροταξικής κατανομής των Υπηρεσιών του Αρχηγείου Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. προέκυψε σαν αποτέλεσμα της σύστασής του με το ν. 3922/2011 (Μάρτιος 2011) και του π.δ. 67/2011 που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του υπόψη νόμου (Ιούνιος 2011) και αφορούσε την οργάνωση των Υπηρεσιών του.

Για το λόγο αυτό, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ συγκροτήθηκε τον Απρίλιο 2011 ειδική επιτροπή αποτελούμενη και από Αξιωματικούς  Τεχνικούς Λ.Σ. ΕΜΠ με σκοπό την υποβολή εμπεριστατωμένης εισήγησης επί της χωροταξικής διάταξης των νέων Υπηρεσιών.

Από την ενδελεχή εξέταση του ζητήματος, διαπιστώθηκε ότι, με βάση τον αριθμό των στεγαζομένων σήμερα στο κτίριο της Ακτής Βασιλειάδη  Υπηρεσιών ,η ορθολογική και δίκαιη κατανομή των χώρου του θα πρέπει να είναι 73% για το Αρχηγείο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ και 27% για το ΥΠΑΑΝ. Η σημερινή δε ισχύουσα κατανομή των χώρων είναι για τις Υπηρεσίες του αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ ποσοστό 63,3 % του κτιρίου ενώ οι αντίστοιχες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΝ καταλαμβάνουν επιφάνεια ποσοστού 36,7%. Ως εκ τούτου αβίαστα προκύπτει ότι οι Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΝ χρησιμοποιούν μεγαλύτερο ποσοστό χώρου και με σαφώς λιγότερο προσωπικό από αυτό που τους αναλογεί, με αποτέλεσμα την πραγματική συρρίκνωση των χώρων που αντιστοιχούν στο Αρχηγείο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Εξάλλου, σημειώνεται ότι εκτός του Κεντρικού Κτιρίου της Ακτής Βασιλειάδη λειτουργεί και η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων με ενοίκιο και ως εκ τούτου είναι προφανές ότι η λογική εξέλιξη θα ήταν η μεταφορά της στο κτίριο της Ακτής Βασιλειάδη για λόγους ασφαλείας και μείωσης του λειτουργικού κόστους.

Δεν θα πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός ότι στη διάθεση των Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΝ για στέγαση βρίσκονται 3 κτίρια στον Πειραιά μεταξύ των οποίων  το παραδοσιακό για την εμπορική ναυτιλία κτίριο της οδού Γρ. Λαμπράκη όπου βρίσκονται προς άμεση διάθεση τόσο τα υπουργικά γραφεία πλήρως ανανεωμένα όσο και οι ενδιάμεσοι όροφοι, στα οποία παραμένουν πολλοί ανεκμετάλλευτοι χώροι.

Το σύνολο της τεκμηριωμένης πρότασης του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ γνωστοποιήθηκε με την από 27.07.2011 επιστολή του Γενικού Γραμματέα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας κ. Χριστόπουλου στον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας κ. Λίτινα .

Ακολούθησαν σχετικές συζητήσεις σε κυβερνητικό επίπεδο και συμφωνήθηκε από  την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΝ και του ΥΠτΠ η χρήση του ισογείου και 1ου ορόφου αποκλειστικά από όλες τις Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΝ που στεγάζονται στο κτίριο και, αντίστοιχα, η αποκλειστική χρήση όλων των λοιπών ορόφων του κτιρίου από τις Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Τονίζεται ότι η διευθέτηση αυτή υπαγορεύτηκε και από τις απαιτήσεις για την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας του κτιρίου , σύμφωνα με το σχετικό Σχέδιο ασφάλειας του κτιρίου που έχει εκπονηθεί και εφαρμόζεται .

Υπενθυμίζεται επίσης, ο στρατιωτικός χαρακτήρας των στελεχών του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ και των Υπηρεσιών του καθώς και η στέγαση εντός αυτού εθνικά ευαίσθητων χώρων (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, Κέντρο Επιχειρήσεων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, γραφείο Ευρωπαϊκού Οργανισμού FRONTEX).

Με την από 21.10.2011 κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας κ. Λίτινα και του Γενικού Γραμματέα Λιμενικής Πολιτικής κ. Πάλλη δόθηκαν εντολές στις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΝ για μετακίνησή τους σε συγκεκριμένους χώρους του ισογείου και 1ου ορόφου του κτιρίου. Με τον τρόπο αυτό, θα καταλαμβάνονταν χώροι που είχαν εκκενωθεί από τις Υπηρεσίες του Αρχηγείου ή βρίσκονταν σε διαδικασία εκκένωσης, η οποία έχει πλέον ήδη ολοκληρωθεί.         

Τονίζεται ότι την 9-11-2011 ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, με την οποία το κτίριο της Ακτής Βασιλειάδη παραχωρήθηκε στο Αρχηγείο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, αφού είχε προηγηθεί η ΑΠ 89/2-06-2011 επιστολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη προς τον ομόλογό του Υπουργό Οικονομικών με την οποία είχε ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης και προώθησης της παραπάνω ΚΥΑ.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, το Αρχηγείο του Λ.Σ. έχει πλέον την απόλυτη αρμοδιότητα και τελική ευθύνη ρύθμισης του συνόλου των ζητημάτων που αφορούν τη στέγαση υπηρεσιών και την ασφάλεια του κτιρίου.           

Η καθυστέρηση της διαδικασίας μετεγκατάστασης δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα στην λειτουργία σημαντικού αριθμού Υπηρεσιών του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίες, μολονότι συσταθείσες και στελεχωθείσες, εξακολουθούν να παραμένουν σε μη επαρκείς χώρους, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετεγκατάστασής τους.

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.