Η τιμή του πετρελαίου επηρέασε τα οικονομικά αποτελέσματα της Attica Group

Η τιμή του πετρελαίου επηρέασε τα οικονομικά αποτελέσματα της Attica Group

11
Η τιμή του πετρελαίου επηρέασε τα οικονομικά αποτελέσματα της Attica Group

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 9μηνου (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος) ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο της Attica Group.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου τα οικονομικά αποτελέσματα παρουσιάζουν ενοποιημένες πωλήσεις ευρώ 203,02 εκατ. (ευρώ 221,24 εκατ. το εννεάμηνο 2010) και ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ευρώ 0,51 εκατ. (ευρώ 10,68 εκατ.).

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Attica Group στα οποία περιλαμβάνονται κέρδη ευρώ 3,9 εκατ. από την πώληση του Superferry II, παρουσιάζουν ζημίες μετά από φόρους ευρώ 26,45 εκατ. (ζημίες ευρώ 23,63 εκατ.).

Σημαντικός παράγων στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων είναι η διεθνής τιμή του πετρελαίου από όπου ορίζεται η τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων που καταναλώνουν τα πλοία του ομίλου. Το εννεάμηνο του 2011, το κόστος καυσίμων αυξήθηκε κατά 26% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2010 επιβαρύνοντας σημαντικά τα έξοδα λειτουργίας των πλοίων.

Με γνώμονα τη θωράκιση του ομίλου, η διοίκηση της Attica Group, ολοκλήρωσε με επιτυχία στις αρχές του έτους μία αύξηση κεφαλαίου ευρώ 24,3 εκατ. και προέβη στην πώληση του πλοίου Superferry II που προσέθεσε στα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ευρώ 2,6 εκατ.

Tην 30η Σεπτεμβρίου 2011, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονταν σε ευρώ 14,8 εκατ. έναντι ευρώ 26,5 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Τα οικονομικά στοιχεία του εννεαμήνου 2011 ως και αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2010 απεικονίζονται με βάση τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και παρουσιάζουν την 30η Σεπτεμβρίου, 2011 σύνολο ιδίων κεφαλαίων ευρώ 469,27 εκατ. (ευρώ 471,05 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2010) και πάγια στοιχεία (πλοία) αξίας ευρώ 719,81 εκατ. (ευρώ 738,24 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2010).

Στα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2011 περιλαμβάνονται καταβληθέντες χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ευρώ 8,22 εκατ. έναντι ευρώ 5,50 εκατ. το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους και αποσβέσεις ευρώ 20,37 εκατ. έναντι ευρώ 20,24 εκατ. την ίδια περίοδο το 2010.

Μεταφορικό έργο – Μερίδια αγοράς

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2011, η Attica Group δραστηριοποιήθηκε στην Αδριατική θάλασσα και στην ελληνική ακτοπλοΐα με πέντε πλοία Superfast και οκτώ πλοία Blue Star (μέχρι την πώληση του Superferry II).

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ελληνικών λιμεναρχείων, η συνολική κίνηση στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας σημείωσε μείωση 8% σε επιβάτες και 6% σε φορτηγά και Ι.Χ. οχήματα σε συνολικά 12% λιγότερα δρομολόγια στο αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Στις γραμμές αυτές, τα πλοία της Attica Group, Superfast VI, Superfast XI, Superfast I και Superfast II, με 3% λιγότερα δρομολόγια από το εννεάμηνο 2010, μετέφεραν 478.375 επιβάτες, 87.350 φορτηγά οχήματα και 100.750 Ι.Χ. οχήματα με μερίδια αγοράς 30% στους επιβάτες, 32% στα φορτηγά οχήματα και 28% στα Ι.Χ. οχήματα επί του συνόλου των μεταφερθέντων επιβατών, φορτηγών οχημάτων και Ι.Χ. οχημάτων στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα στους πρώτους εννέα μήνες του 2011. Τα μερίδια αγοράς προέρχονται από στοιχεία των Ελληνικών Λιμενικών Αρχών.

Στις γραμμές εσωτερικού ο όμιλος δραστηριοποιήθηκε στις θαλάσσιες συνδέσεις Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα και Πειραιάς-Ηράκλειο και λόγω της πώλησης του Superferry II δεν δραστηριοποιήθηκε στη σύνδεση Ραφήνα-Κυκλάδες.

Εκτελώντας συνολικά 27% λιγότερα δρομολόγια από το εννεάμηνο του 2010, τα πλοία του ομίλου Attica, Blue Star 1, Blue Star 2, Blue Star Paros, Blue Star Naxos, Blue Star Ithaki, Superferry II (μέχρι τέλη Φεβρουαρίου), Blue Horizon (μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου), Διαγόρας και Superfast XII μετέφεραν 2.585.500 επιβάτες, 103.250 φορτηγά οχήματα και 314.200 Ι.Χ. οχήματα.

Συνδυασμένα δρομολόγια SUPERFAST FERRIES και ΑΝΕΚ στις γραμμές Πάτρας-Ηγουμενίτσας-Ανκόνα και Πειραιά Ηρακλείου

Στις 24 Μαΐου 2011, η Attica A.E. Συμμετοχών και η ΑΝΕΚ Α.Ε. ανακοίνωσαν την υπογραφή συμφωνίας για την εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων από πλοία των δύο εταιριών στη διεθνή γραμμή Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα και στην ακτοπλοϊκή γραμμή Πειραιάς-Ηράκλειο.

Με τη νέα συνεργασία η οποία ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου 2011 και είναι τριετούς διάρκειας, επιτυγχάνεται η σημαντική αναβάθμιση της γραμμής Πειραιά-Ηρακλείου με τα υπερσύγχρονα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία Superfast XII και Olympic Champion. Παράλληλα επιτυγχάνεται η αναπροσαρμογή της προσφερόμενης χωρητικότητας στη γραμμή Πάτρας–Ηγουμενίτσας–Ανκόνα ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της γραμμής, με ταυτόχρονη διατήρηση των υψηλών υπηρεσιών που προσφέρονται.

Έκτακτη γενική συνέλευση για αύξηση κεφαλαίου ευρώ 24,4 εκατ.

Στις 12 Οκτωβρίου 2011, η μητρική εταιρία Attica Α.Ε. Συμμετοχών ανακοίνωσε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

Προκειμένου να θωρακίσει περισσότερο την κεφαλαιακή επάρκεια του ομίλου, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προτίθεται να προτείνει προς έγκριση στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 2ας Νοεμβρίου 2011 την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, με σκοπό την άντληση ευρώ 24,4 εκατ. με έκδοση νέων μετοχών υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 17 νέες μετοχές για κάθε 40 παλαιές με τιμή διάθεσης ευρώ 0,30 ανά μετοχή.

Στην ίδια γενική συνέλευση θα προηγηθεί η πρόταση να μειωθεί η ονομαστική αξία από ευρώ 0,83 σε ευρώ 0,30 ανά μετοχή.

Παραλαβή και δρομολόγηση στα ελληνικά νησιά του νέου επιβατηγού- οχηματαγωγού πλοίου BlueStarDelos

Στις 18 Οκτωβρίου 2011, παρελήφθη από τα ναυπηγεία Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd, Κορέας, το νεότευκτο και υπερσύγχρονο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Ro-Pax Blue Star Delos. Το Blue Star Delos είναι το πρώτο από την παραγγελία δύο πλοίων, υψηλών προδιαγραφών, ολικού μήκους 145,50 μέτρων, ταχύτητος 26 κόμβων και μεταφορικής ικανότητας 2.400 επιβατών και 450 αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως ή 50 φορτηγών οχημάτων και 150 αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως.

Το συνολικό κόστος ολοκλήρωσης της κατασκευής του Blue Star Delos υπερέβη τα ευρώ 70 εκατ., εκ των οποίων ευρώ 32 εκατ. εισεφέρθησαν από ίδια κεφάλαια της Attica Group και τα υπόλοιπα από τραπεζικό δανεισμό.

Το Blue Star Delos αναμένεται να καταπλεύσει στον Πειραιά τις επόμενες ημέρες και θα δρομολογηθεί στη γραμμή Πειραιά-Πάρο-Νάξο-Ίο-Θήρα.

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.