Ασφάλιση φορτίου από την AIGAION Ασφαλιστική

Ασφάλιση φορτίου από την AIGAION Ασφαλιστική

10
Ασφάλιση φορτίου από την AIGAION Ασφαλιστική

 H AIGAION Ασφαλιστική σε συνεργασία με την πρώτης τάξης Αντασφαλιστική  Εταιρία “XL INSURANCE” (με πιστοληπτική ικανότητα “Α” από την Standard & Poor΄s), προσφέρει ένα καινοτομικό πακέτο πλήρους ασφάλισης φορτίου με οποιοδήποτε τρόπο μεταφοράς, με ασφάλιση “door to door” και με capacity 25.000.000 ευρώ.

Οι βασικές καλύψεις παρέχονται άνευ εφαρμογής αφαιρετέας απαλλαγής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσφερόμενο προϊόν επικοινωνήστε με το τμήμα μεταφορών της AIGAION Ασφαλιστική.

email : transport@aigaion.gr