Το Ε.Κ. υιοθετεί Έκθεση για μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική Τουρισμού

Το Ε.Κ. υιοθετεί Έκθεση για μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική Τουρισμού

2
Το Ε.Κ. υιοθετεί Έκθεση για μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική Τουρισμού

Η Ολομέλεια του ΕΚ ενέκρινε την, Ευρωπαϊκή Ημέρα για τον Τουρισμό, Έκθεση για μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Τουρισμό στην οποία περιλαμβάνονται σαφείς στόχοι και δράσεις προκειμένου να παραμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ο πρώτος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως. Δεδομένου ότι ο τουρισμός είναι η τρίτη σημαντικότερη κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα της ΕΕ, παράγοντας το 10% του ΑΕΠ της ΕΕ και συμβάλλοντας στο 12% της απασχόλησης, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού κλάδου στην  Ευρώπη αποκτά ζωτική σημασία.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, η ανάγκη για την ενίσχυση της καινοτομίας, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τη δημιουργία ενός “ευρωπαϊκού σήματος” με σκοπό την προώθηση της Ευρώπης στον κόσμο ως ενιαίο τουριστικό προορισμό, καθώς και τον συντονισμό των διάφορων πολιτικών που έχουν αντίκτυπο στον τουρισμό. Η Έκθεση τονίζει επίσης ότι χρειάζεται να δοθούν επιδοτήσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ προκειμένου να βοηθήσει στην αποκατάσταση των περιοχών που φθίνουν και να αναπτύξει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που θα βασίζονται σε μια πολυπολιτισμική κληρονομιά.

Παρεμβαίνοντας στην συζήτηση στην Ολομέλεια, ο ευρωβουλευτής ΝΔ κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ευτυχή συγκυρία υιοθέτησης της έκθεσης αυτής, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην πρωτοβουλία για το “Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς”. Επεσήμανε ότι η απρόσκοπτη πρόσβαση σε μνημεία ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος είναι αδιαμφισβήτητο δικαίωμα κάθε επισκέπτη. Η προσβασιμότητα σε αυτούς τους χώρους θα πρέπει να είναι εγγυημένη καθ’ όλο τον χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό, προσέθεσε ότι σε περίπτωση απεργιών ή καταλήψεων από τρίτους, θα πρέπει να παρέχεται ελάχιστος αριθμός προσωπικού για να διασφαλίζεται η είσοδος στο κοινό. Εάν αυτό επανειλημμένα δεν γίνεται, τότε θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ακόμα και για αφαίρεση του “Σήματος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς” από τα συγκεκριμένα μνημεία.

Tα βασικά σημεία της Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Τουρισμό είναι τα παρακάτω:

Σύμφωνα με την Έκθεση που εγκρίθηκε στο Στρασβούργο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

·         προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σήματος για τον “Τουρισμό ποιότητας”, τον προσδιορισμό κοινών κριτηρίων ποιότητας, και τη δημιουργία ενός “Ευρωπαϊκού τουριστικού χάρτη”, που θα περιλαμβάνει ένα κοινό κατάλογο δικαιωμάτων για τους ταξιδιώτες, ενώ τάσσεται υπέρ της σταδιακής εναρμόνισης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των συστημάτων κατάταξης των καταλυμάτων (ξενοδοχείων, ξενώνων, ενοικιαζόμενων δωματίων, κλπ).

·         χαιρετίζει την πρωτοβουλία σχετικά με το «σήμα πολιτιστικής κληρονομιάς» και καλεί την Επιτροπή να επισημάνει στα κράτη μέλη ότι οι χώροι που  λαμβάνουν το «σήμα ευρωπαϊκής κληρονομιάς» πρέπει πάντα να παραμένουν ανοικτοί και προσιτοί και ότι για το σκοπό αυτό πρέπει μάλιστα να προβλεφθεί προσωπικό ασφαλείας (skeleton staff)·

·         θεωρεί σκόπιμο να αναπτύξουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής θεωρήσεων, μια μακροπρόθεσμη στρατηγική περισσότερο συντονισμένων και απλοποιημένων διαδικασιών έκδοσης θεωρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα δημιουργίας κοινών προξενικών γραφείων/κέντρων σε επίπεδο ΕΕ, ούτως ώστε να εξασφαλιστούν η έγκαιρη εφαρμογή των διαδικασιών έκδοσης θεωρήσεων και η μείωση του γραφειοκρατικών δαπανών·

·         καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, την ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών, τόσο με στόχο την προσαρμογή των λιμενικών τερματικών σταθμών στις ανάγκες των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, όσο και για να διασφαλιστούν διασυνδέσεις με άλλους τρόπους μεταφοράς και σύνδεσμοι με τουριστικές υπηρεσίες στην ενδοχώρα, δεδομένου ότι πρόκειται για παράγοντες ουσιαστικής σημασίας στους τομείς των θαλάσσιων μεταφορών των επιβατών, του τουρισμού με κρουαζιερόπλοια και του τουρισμού αναψυχής· στο πλαίσιο αυτό, καλεί τα κράτη μέλη να άρουν οποιουσδήποτε περιορισμούς ενδέχεται να έχουν·

·         ζητεί τη δημιουργία, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών για το 2014-2020, ειδικού προγράμματος για τον τουρισμό, που να στοχεύει ιδιαίτερα στις πολύ μικρές και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

·         επισημαίνει την ευκαιρία που παρέχεται με αυτόν τον τρόπο για σταδιακή εναρμόνιση ενός μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στον τομέα του τουρισμού στα κράτη μέλη, ως απαραίτητη προϋπόθεση για ένα διαφανή ανταγωνισμό μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων εντός της ΕΕ και με τρίτες χώρες·

·         ζητεί, μεταξύ άλλων, από την Επιτροπή να διευκολύνει και να υποστηρίξει την ανάπτυξη των συνδέσεων με τα νησιά, τις αγροτικές περιοχές, τις ορεινές περιοχές, τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και, γενικότερα με τους δυσπρόσιτους προορισμούς·

·         ζητεί την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης πολιτικής υπέρ των εποχικών εργαζομένων, κυρίως μέσω της επέκτασης των τουριστικών περιόδων με τη διαφοροποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων·

·         ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει από το 2012 μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα προωθεί τη βιομηχανική κληρονομιά της Ευρώπης, καθώς και τον πολιτιστικό, ιστορικό, θρησκευτικό, αγροτικό και περιβαλλοντικό τουρισμό.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.