Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση των επενδύσεων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων στην...

Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση των επενδύσεων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων στην Ελλάδα

1
Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση των επενδύσεων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων στην Ελλάδα

Ο Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ, κ. Johannes Hahn, ολοκλήρωσε χθες στην Αθήνα το 2ημερο Συναντήσεων Εργασίας με όλους τους αρμόδιους  Υπουργούς και τους Περιφερειάρχες. Ο Συναντήσεις αυτές  αποσκοπούσαν στη βελτίωση των επενδύσεων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων στην Ελλάδα. Η βελτίωση της απορρόφησης της κοινοτικής συγχρηματοδότησης είναι ο βασικός παράγοντας για τη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Καταρτίστηκε Σχέδιο Δράσης με δύο βασικούς άξονες:

-       Κατάρτιση καταλόγου βιώσιμων και υψηλής ποιότητας σχεδίων για επένδυση σε όλες τις ελληνικές περιφέρειες, προκειμένου να γίνει η μέγιστη δυνατή χρήση των υπολοίπων ποσών μέχρι το τέλος αυτής της περιόδου δημοσιονομικού προγραμματισμού, το 2013. Πρόκειται για 15 δισ. ευρώ περίπου ευρωπαϊκής χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Σήμερα, Τετάρτη 21/9, παρουσιάστηκε κατάλογος περίπου 100 έργων που πρέπει να υλοποιηθούν πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους με έμφαση σε 5 τουλάχιστον έργα υψηλής ποιότητας για κάθε μία από τις δεκατρείς ελληνικές περιφέρειες. Ο τελικός κατάλογος των μεγάλων έργων που θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος αυτής της περιόδου χρηματοδότησης θα συνταχθεί από κοινού με τις ελληνικές αρχές στις επόμενες δέκα ημέρες, με σαφείς προθεσμίες για όλα τα έργα και με ονόματα υπευθύνων για τα έργα. Τα προτεινόμενα έργα αφορούν, μεταξύ άλλων, επενδύσεις υποδομής στις μεταφορές, την ενέργεια και το περιβάλλον, επενδύσεις στην καινοτομία, την ψηφιακή υποδομή, τον τουρισμό, τον πολιτισμό αλλά και ενίσχυση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) οι οποίες είναι σε θέση να δημιουργούν γρήγορα νέες θέσεις εργασίας. Όσον αφορά τις ΜΜΕ, η Επιτροπή διερευνά τη δυνατότητα να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων κονδυλίων έτσι ώστε να παρέχονται εγγυήσεις προς τις ΜΜΕ σε προσωρινή βάση.

-       Σημαντική προσπάθεια μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών κατά την εφαρμογή και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων. Στον τομέα των διαδικασιών απαλλοτρίωσης, οι ελληνικές αρχές θα καταθέσουν,  μέχρι το τέλος του έτους, νομοθετική πρόταση για την συντόμευση και απλοποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση σημαντικών έργων υποδομών, για παράδειγμα στον τομέα των μεταφορών. Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές άδειες, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, θα τεθεί σε ισχύ ένας νέος νόμος που θα μειώνει δραστικά το χρονικό διάστημα αδειοδότησης από ένα τουλάχιστον έτος σε έξι μήνες κατ’ ανώτατο όριο, με αποκλειστική ευθύνη μιας και μόνης υπηρεσίας, ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών. Ο Επίτροπος κ. Hahn θα παρακολουθεί προσωπικά τη διαδικασία αυτή και θα επισκεφθεί εκ νέου την Ελλάδα πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους. Αν χρειαστεί, θα προταθούν περαιτέρω αλλαγές. 

Η Ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, επίσης εμπλέκεται άμεσα σ’αυτή τη διαδικασία. Στο ευρύ φάσμα των αρμοδιοτήτων της  Ομάδας Δράσης που συνδέονται με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του προγράμματος ΔΝΤ/ΕΚΤ, συγκαταλέγεται και η εντολή να συνδράμει στη διαδικασία ταχύτερης απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων. Θα πραγματοποιήσει συνεπώς περαιτέρω ενδελεχή εξέταση ευρέος φάσματος διαδικασιών για τη απλούστευση δυσκίνητων και χρονοβόρων  γραφειοκρατικών διαδικασιών και την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα ώστε να υλοποιηθούν γρήγορα τα συμφωνηθέντα έργα. 

Το Σχέδιο Δράσης, μπορείτε να το συμβουλευθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση   http://ec.europa.eu/ellada/news/news/2011sep21dgregioen.xls

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.