Διαγωνισμός υποψηφίων Λ.Σ.

Διαγωνισμός υποψηφίων Λ.Σ.

3
Διαγωνισμός υποψηφίων Λ.Σ.

Στο διαγωνισμό υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. κατατέθηκαν δικαιολογητικά για συμμετοχή στις διαδικασίες του διαγωνισμού από 1222 υποψηφίους (555 άνδρες – 667 γυναίκες). Έγκυρα δικαιολογητικά υπέβαλαν 1011 υποψήφιοι (439 άνδρες – 572 γυναίκες) ανά κατηγορία ως ακολούθως :

ΑΕΙ: 885 (348 άνδρες – 537 γυναίκες),

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  : 85 (51 άνδρες – 34 γυναίκες),

ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ : 31 (30 άνδρες – 1 γυναίκα),

ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : 10 (10 άνδρες – 0 γυναίκες).

Μετά τη διαδικασία υψομέτρησης παρέμειναν 743 υποψήφιοι (357 άνδρες – 386 γυναίκες) ανά κατηγορία ως ακολούθως:

ΑΕΙ : 653 (286 άνδρες – 367 γυναίκες),

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  : 52 (34 άνδρες – 18 γυναίκες),

ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ : 28 (27 άνδρες – 1 γυναίκα),

ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : 10 (10 άνδρες – 0 γυναίκες).

Μετά τη διαδικασία ψυχοτεχνικών παρέμειναν 726 υποψήφιοι (351 άνδρες – 375 γυναίκες) ανά κατηγορία ως ακολούθως:

ΑΕΙ : 637 (280 άνδρες – 357 γυναίκες),

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  : 51 (34 άνδρες – 17 γυναίκες),

ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ : 28 (27 άνδρες – 1 γυναίκα),

ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : 10 (10 άνδρες – 0 γυναίκες).

Μετά τη διαδικασία υγειονομικών (ΑΝΥΕ) παρέμειναν 584 υποψήφιοι (286 άνδρες – 298 γυναίκες) ανά κατηγορία ως ακολούθως:

ΑΕΙ : 514 (229 άνδρες – 285 γυναίκες),

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  : 39 (27 άνδρες – 12 γυναίκες),

ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ : 23 (22 άνδρες – 1 γυναίκα),

ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : 08 (08 άνδρες – 0 γυναίκες).

Μετά τη διαδικασία της κολύμβησης παρέμειναν 550 υποψήφιοι (274 άνδρες – 276 γυναίκες) ανά κατηγορία ως ακολούθως:

ΑΕΙ : 483 (219 άνδρες – 264 γυναίκες),

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  : 38 (27 άνδρες – 11 γυναίκες),

ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ : 21 (20 άνδρες – 1 γυναίκα),

ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : 08 (08 άνδρες – 0 γυναίκες).

Μετά την ολοκλήρωση των αθλητικών δοκιμασιών παρέμειναν 279 υποψήφιοι (229 άνδρες – 50 γυναίκες) ανά κατηγορία ως ακολούθως :

ΑΕΙ : 231 (186 άνδρες – 45 γυναίκες),

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  : 26 (21 άνδρες – 05 γυναίκες),

ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ : 16 (16 άνδρες – 0 γυναίκες),

ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : 06 (06 άνδρες – 0 γυναίκες).

Με σημερινή απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Χρήστου Παπουτσή, η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 4Α8ΨΙ-Ζ40) συμπληρώθηκαν οχτώ (08) κενές θέσεις σε κατηγορία υποψήφιων από ισάριθμες θέσεις που προέκυψαν εξαιτίας αποτυχίας των υποψήφιων της μίας κατηγορίας κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού  Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ..

Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Κλάδου Διοίκησης, Οργάνωσης & Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανακοινώνεται ότι οι  πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. έτους 2011 αναρτήθηκαν την 15/09/2011 ημέρα Πέμπτη στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., στην ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2.  

Οι πίνακες καλουμένων προς κατάταξη Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. και Επιλαχόντων, θα προκύψουν μετά από την εκδίκαση από το ΑΣΕΠ τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την 16 Σεπτεμβρίου 2011 έως και την 25 Σεπτεμβρίου 2011. Επισημαίνεται ότι η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την βαθμολογία και την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Εξετάσεων και πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξεως ή παραλείψεως.

Υποψήφιοι που επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών δοκιμίων τους στα μαθήματα που εξετάσθηκαν, μπορούν να προσέρχονται στα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. έτους 2011, τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 14:00 στο Αρχηγείο Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. – Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2 – λιμένας Πειραιάς, ισόγειο).

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.