Σύσταση Επιτελικής Μονάδας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Σύσταση Επιτελικής Μονάδας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

0
Σύσταση Επιτελικής Μονάδας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Συστήνεται «Επιτελική Μονάδα» στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενταγμένη στην κεντρική οργανωτική δομή του με αναφορά απ’ ευθείας στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου. Αυτό προβλέπεται στο Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σήμερα (8/9).

Η Επιτελική Μονάδα, ένα συνεκτικό και ευέλικτο επιτελικό όργανο, είναι μια απολύτως αναγκαία οργανωτική καινοτομία για την εφαρμογή της ενιαίας πολιτικής κατεύθυνσης σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας και πολιτικής προστασίας της χώρας. Διασφαλίζει την πληρέστερη εποπτεία, τον καλύτερο συντονισμό και την αποδοτική και αποτελεσματική διακλαδική συνεργασία και δράση των Σωμάτων και των Υπηρεσιών που υπάγονται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ειδικότερα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώματος και της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Διευθυντής στη νέα επιτελική διακλαδική μονάδα ορίζεται ο κ. Γεώργιος Μπούρας, αρχιπλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Α’ αναπληρωτής διευθυντής ορίζεται ο κ. Ιωάννης Ορφανός αστυνομικός διευθυντής και

Β’ αναπληρωτής διευθυντής ορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Κοροτζής, πύραρχος του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η νέα αυτή υπηρεσία προβλέπεται να στελεχωθεί με ολιγομελές ένστολο και πολιτικό προσωπικό που θα αποσπαστεί σ΄ αυτήν από τα υπαγόμενα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Σώματα και Υπηρεσίες.

Το αντικείμενο της αποστολής της νέας επιτελικής μονάδας αφορά:

- στη μελέτη, εκπόνηση και παρακολούθηση της υλοποίησης γενικών προγραμμάτων δράσης του υπουργείου, μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, στην αξιολόγηση της ποιότητας και την κατάρτιση προγραμμάτων βεβαίωσης των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών, στη μέριμνα για τη διακλαδική συνεργασία των σωμάτων και υπηρεσιών του υπουργείου, στην εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών και στην υλοποίηση ειδικότερων προγραμμάτων και δράσεων κοινής αρμοδιότητας και γενικά στη μέριμνα επί θεμάτων γενικού οργανωτικού χαρακτήρα και διακλαδικού συντονισμού

- στην, κατά τρόπο ενιαίο και συντονισμένο, επεξεργασία και προώθηση σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων, στη μέριμνα για την ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο και την κύρωση διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών επί θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και γενικά στην εξασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής προαγωγής και εφαρμογής του νομοθετικού έργου

- στην υποστήριξη των ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων του υπουργείου και στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων συνεργασίας στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων των σωμάτων και υπηρεσιών του υπουργείου και

- στη μέριμνα για την αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία στην εκτέλεση των προϋπολογισμών  των σωμάτων και υπηρεσιών του υπουργείου και στην επιτάχυνση της εξέλιξης προγραμμάτων προμηθειών μείζονος σπουδαιότητας.

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.