Χρηματοδότηση Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας

Χρηματοδότηση Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας

3
Χρηματοδότηση Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Χάρης Παμπούκης υπέγραψε την Απόφαση Ένταξης για την χρηματοδότηση της προώθησης προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013.

Η απόφαση αυτή, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.650.000 ευρώ, αφορά την Ένταξη της Πράξης «Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης για ευρύαλα μεσογειακά είδη (τσιπούρα – λαβράκι κλπ ιχθυοκαλλιέργειας)» στο Μέτρο 3.4 – ανάπτυξη νέων αγορών & εκστρατείες προώθηση – του ΕΠΑΛ 2007-2013 με δικαιούχο τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ ΑΕ).

Μέσα από την Πράξη αυτή ο ΟΠΕ θα προχωρήσει σε έρευνες καταναλωτή και αγοράς, μετρήσεις αποτελεσμάτων, διαφημιστικές καταχωρήσεις, προωθητικό υλικό κι ενέργειες εσωτερικού κι εξωτερικού με σκοπό την προώθηση των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας κυρίως σε νέες αγορές.