Συνάντηση του κ. Johannes Hahn, και του κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη

Συνάντηση του κ. Johannes Hahn, και του κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη

1
Συνάντηση του κ. Johannes Hahn, και του κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη

Σε συνέχεια αιτήματος του υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης, Χρυσοχοϊδη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αυξήσει το ποσοστό συγχρηματοδότησης για το ελληνικό Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, από 79% που είναι τώρα, σε 85%. Αυτό επιτρέπεται ήδη στο ισχύον νομικό πλαίσιο.

Αν και αυτό θα αποβεί σε βάρος του αριθμού των έργων που μπορούν να πραγματοποιηθούν, η εξοικονόμηση για τον εθνικό προϋπολογισμό είναι σημαντική.

Συνολικά, οι εξοικονομήσεις αυτές θα ανέλθουν σε 2.1 δισ. ευρώ για την 7ετή περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Μόνο για το 2011, οι ελληνικές αρχές θα εξοικονομήσουν 440 εκατομμύρια ευρώ.

Τι υποσχέθηκε να κάνει ο υπουργός, Χρυσοχοϊδης και τι αναμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή :

- O Έλληνας υπουργός, υποσχέθηκε να ελέγξει και να καταργήσει “αδρανή” έργα συνολικού ύψους 7.7 δισ. ευρώ. Πρόκειται για έργα, για τα οποία έχει προβλεφθεί η χρηματοδότηση, αλλά η εφαρμογή τους δεν ξεκίνησε ποτέ. Αυτά τα έργα θα αντικατασταθούν από άλλα βιώσιμα. Οι εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα μπορούν να γίνουν ανάλογα με τον βαθμό προόδου των έργων.

Η Επιτροπή αναμένει ότι το σημαντικό αυτό ποσό θα αποδεσμευτεί σύντομα για ώριμα και βιώσιμα έργα υψηλής ποιότητας, πρωτίστως σε στρατηγικούς τομείς ιδιαίτερα σημαντικούς για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Η Επιτροπή χαιρετίζει τα πλέον πρωτοπόρα σχέδια σε καίριους τομείς.

- Ο κ. Χρυσοχοϊδης ανακοίνωσε νέα νομοσχέδια για τη δραστική αντιμετώπιση των πολύπλοκων γραφειοκρατικών διαδικασιών σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αδειοδότησης  Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Ο Επίτροπος Hahn επιμένει στην επίτευξη αποτελεσμάτων και οι νέοι νόμοι να είναι τέτοιας ποιότητας ώστε να ξεπεραστούν τα σημερινά εμπόδια και τα αποτελέσματα αυτά να είναι εμφανή.

- Ο κ. Χρυσοχοϊδης υποσχέθηκε μια πιο στοχευμένη στήριξη προς τις ΜΜΕ και ανακοίνωσε συμπληρωματική βοήθεια ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά από αίτημα του Επιτρόπου Hahn, ο υπουργός υποσχέθηκε ότι η Ελλάδα θα σταματήσει όλες τις μη-στοχευμένες κρατικές ενισχύσεις.

- Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα, ο Επίτροπος Hahn ζήτησε να διερευνηθεί το απαγορευτικό κόστος των απαλλοτριώσεων. Οι συζητήσεις για το θέμα αυτό θα συνεχιστούν μόνο κατά τη στιγμή που οι ελληνικές αρχές θα έχουν επιτύχει μια συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων αναδόχων και τραπεζών, η οποία θα σέβεται τους κανόνες που διέπουν τον ανταγωνισμό και τις δημόσιες συμβάσεις.

- Ο κ. Χρυσοχοϊδης ζήτησε την τεχνική συνδρομή της ΕΕ για να πληρωθούν οι μισθοί του προσωπικού που εργάζεται για την πολιτική συνοχής, μετά από τις περικοπές ύψους 154 εκατομμυρίων ευρώ, που έγιναν στον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο Επίτροπος Hahn θα εξετάσει αυτό το αίτημα, μόνο υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι οι ελληνικές αρχές θα επιτύχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα σχετικά στην εφαρμογή και ότι η χρηματοδότηση που θα χορηγηθεί να συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένα κριτήρια απόδοσης.

Εναπόκειται τώρα στις ελληνικές αρχές να ανταποκριθούν στα συμφωνηθέντα και να καταλήξουν σε συγκεκριμένες αποτελεσματικές και βιώσιμες προτάσεις.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.