Σύγχυση, αντιφάσεις και άγνοια νόμων;

Σύγχυση, αντιφάσεις και άγνοια νόμων;

13
Σύγχυση, αντιφάσεις και άγνοια νόμων;

Τη σύγχυση, τις αντιφάσεις και την άγνοια των σχετικών νόμων, που χαρακτηρίζει τα συναρμόδια υπουργεία, σχετικά με το Ειδικό Χωροταξικό Σχεδιασμό για τον Τουρισμό, επισημαίνει με Ερώτησή του (Αρ. πρωτ. 18412/879/ 24.6.2011) ο βουλευτής Ν. Χίου και υπεύθυνος τομέα Περιφερειακής Πολιτικής της ΝΔ, Κωστής Μουσουρούλης.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού σε προηγούμενη απάντησή του, εκτός της θέσης του ότι η εξαγγελία του πρωθυπουργού για την παραθεριστική κατοικία δεν «δύναται να εφαρμοστεί», ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό, το οποίο θεσπίστηκε το 2009, από το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Ο Κωστής Μουσουρούλης επισημαίνει στην Ερώτησή του ότι ο σχετικός νόμος προβλέπει αναθεώρηση των Ειδικών Χωροταξικών ανά πενταετία, έπειτα από σχετική αξιολόγηση και τεκμηρίωση, ενώ μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (απρόβλεπτη ανάγκη, αντιμετώπιση συνεπειών φυσικής ή τεχνολογικής καταστροφής, εφαρμογή διεθνών προγραμμάτων συνεργασίας, προσαρμογή σε επιμέρους παρατηρήσεις ετήσιας αξιολόγησης) μπορεί να γίνει κατ’ εξαίρεση τροποποίησή τους νωρίτερα.

Ο βουλευτής, με την Ερώτησή του, ρωτά το αρμόδιο υπουργείο για τη διαδικασία που πρόκειται να ακολουθηθεί, καθώς και για τα σημεία που είναι υπό αναθεώρηση, ενώ ζητά να κατατεθεί η σχετική έκθεση αξιολόγησης του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό.      

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης είναι το εξής:

«Απαντώντας σε προηγούμενη Ερώτησή μου[1], σχετικά με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό αναφέρεται στην απάντησή[2] του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ότι «έχει ανακοινωθεί από τον Αναπληρωτή Υπουργό Π.Ε.Κ.Α η επικείμενη τροποποίησή του, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν. 2742/1999»  και ότι «οποιαδήποτε τροποποίηση στο Ειδικό Χωροταξικό δεν μπορεί να επέλθει πριν την παρέλευση διετίας από τη θέσπισή του».

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2742/1999 , «Τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης αναθεωρούνται ανά πενταετία, εφόσον από την αξιολόγηση που διενεργείται προκύψει τεκμηριωμένη ανάγκη αναθεώρηση», ενώ για την κατ’ εξαίρεση τροποποίησή τους υφίστανται συγκεκριμένες προϋποθέσεις,

Επειδή σύμφωνα με τον ίδιο νόμο απαιτείται έκθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο παρακολουθεί και αξιολογεί την τήρηση των βασικών επιλογών, προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων του εν λόγω πλαισίου και η οποία συντάσσεται ανά διετία,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός,

1.      Ποια είναι τα σημεία εκείνα, για τα οποία αναμένεται να επέλθει τροποποίηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό; Υφίσταται χρονοδιάγραμμα για τις αλλαγές αυτές;

2.      Πρόκειται να ακολουθηθεί η διαδικασία της κατ’ εξαίρεση τροποποίησής του εν λόγω Ειδικού Χωροταξικού; Εάν ναι, ποιοι λόγοι θεμελιώνουν την ανάγκη αυτή; 

Παρακαλώ όπως κατατεθεί η σχετική έκθεση του ΥΠΕΚΑ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.

[1]   15884/06-05-11

[2] ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./1326/31-5-2011

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.