Υπογραφή Μνημονίου

Υπογραφή Μνημονίου

3
Υπογραφή Μνημονίου

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ (α) της γενικής διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ του υπουργείου Οικονομικών, (β) του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά ως φορέα διοίκησης της «Ελεύθερης Ζώνης» και των εταιρειών «Ο.Λ.Π. Α.Ε.» και «Σ.Ε.Π. Α.Ε.» υπογράφτηκε στα κεντρικά γραφεία του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη κατά τη διάρκεια ειδικής συνάντησης μεταξύ των κ. Κωνσταντίνου Νηχωρίτη, γεν. δ/ντή του υπ. Οικονομικών, κ. Γιώργου Ανωμερίτη, προέδρου και δ/ντος συμβούλου του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και capt. Fu Cheng Qiu, δ/ντος συμβούλου της Σ.Ε.Π. Α.Ε.

Αντικείμενο του Μνημονίου αποτελεί η διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου για την:

·      Επιτήρηση της ορθής λειτουργίας της Ε.Ζ. και τα μέτρα ελέγχου αυτής.

·      Απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας και ελέγχου της Ε.Ζ.

·      Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων    από το Τελωνείο Ελέγχου.

·      Ίση μεταχείριση και αντιμετώπιση, από την επιβλέπουσα την Ε.Ζ. Πειραιά, Τελωνειακή Αρχή και τον Φορέα Διοίκησης αυτής, των δραστηριοποιούμενων εντός αυτής επιχειρήσεων.

·      Φερεγγυότητα των δραστηριοποιούμενων στην Ε.Ζ. επιχειρήσεων έναντι του ελληνικού δημοσίου και της τελωνειακής υπηρεσίας.

Το Μνημόνιο προβλέπει επίσης την ηλεκτρονική ενημέρωση του Τελωνείου Ελέγχου, την ασφάλεια των εργαζομένων κ. ά.

Σημειωτέον ότι ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. και η Σ.Ε.Π. Α.Ε. έχουν ήδη συμφωνήσει σε κοινή εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ISPS, τα οποία και αποτελεσματικούς ελέγχους θα παρέχουν και τους χρήστες θα διευκολύνουν στις συναλλαγές τους με τις δύο εταιρίες.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.