Μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε άνυδρα νησιά

Μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε άνυδρα νησιά

4
Μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε άνυδρα νησιά

Μετά από επιτυχείς διαπραγματεύσεις μεταξύ της υφυπουργού ΘΥΝΑΛ και εκπροσώπων της εταιρείας «ΚΥΚΛΑΔΕΣ Ι Ν.Ε.» υπογράφτηκε η τροποποίηση της υπ. αριθμ. 144/2010 σύμβασης που αφορά στην υδροδότηση των άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

Η εν λόγω σύμβαση υπογράφτηκε τον Ιούνιο του 2010, ήταν συνολικής συμβατικής αξίας 13.358.400 Ευρώ, και σε αυτήν ορίζονταν ελάχιστες εγγυημένες ποσότητες νερού τις οποίες θα αναλάμβανε η ανάδοχος εταιρεία να μεταφέρει για το χρονικό διάστημα από 1-5-2010 έως 30-4-2012. Παρόλα αυτά , δεδομένου ότι οι ανάγκες σε πόσιμο νερό έχουν μειωθεί, λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων, της εγκατάστασης και εκσυγχρονισμού μονάδων αφαλάτωσης και της καλύτερης αξιοποίησης νερού υφιστάμενων φραγμάτων, ζητήθηκε από την υφυπουργό,  η τροποποίηση των όρων της σύμβασης και η μείωση του καταβαλλόμενου ποσού στην ανάδοχο εταιρεία.

Με την υπογραφείσα τροποποίηση επιτεύχθηκε, αφενός, η μείωση (από 690.000 κ.μ. σε 536.000 κ.μ.) των ελάχιστων εγγυημένων ποσοτήτων, που προβλέπεται να μεταφερθούν για το τρέχον συμβατικό έτος, και αφετέρου, η παραίτηση της αναδόχου εταιρείας, από την αξίωση είσπραξης της συμβατικής αξίας, που αντιστοιχεί σε 16.000 κ.μ., η οποία αποτελούσε συμβατική υποχρέωση του Δημοσίου, για το προηγούμενο έτος.

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ωφέλεια για το δημόσιο, συνολικού ύψους 1.013.000 ευρώ περίπου.