Ο ΟΛΠ απαντά σε δημοσιεύματα

Ο ΟΛΠ απαντά σε δημοσιεύματα

1
Ο ΟΛΠ απαντά σε δημοσιεύματα

Σχετικά με ανακοινώσεις και δημοσιεύματα, τα οποία αφορούν στη διακήρυξη του διαγωνισμού 07/2010 για την παράταση των ημερομηνιών διεξαγωγής του ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την παραχώρηση χρήσης τμήματος λιμενικής ζώνης Πειραιά, για τη μελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων (Παγόδα) και τα οποία συγχέουν το έργο κατασκευής και παραχώρησης του ξενοδοχείου με την παραχώρηση του επιβατηγού τερματικού σταθμού κρουαζιέρας, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1.   Το έργο μετατροπής της “Παγόδας” σε σύγχρονο ξενοδοχείο 5* αποτελεί μέρος του επενδυτικού προγράμματος του ΟΛΠ Α.Ε. Έχει εγκριθεί από τους φορείς της πόλης και την αυτοδιοίκηση το 2009/10, το Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε., τη Διϋπουργική Επιτροπή και την Ειδική Αναπτυξιακή Επιτροπή Πειραιά από το 2010. Έχει δε παρουσιασθεί στην Ειδική Επιτροπή ΔΕΚΩ της Βουλής και έχει απ’ όλους τους φορείς εγκριθεί ομόφωνα. Το έργο δημιουργίας ξενοδοχείου 5* αποτελεί μέρος όλων των επενδυτικών προγραμμάτων του ΟΛΠ από το 2000 και μετά. Σημειώνεται ότι ξενοδοχείο 5* δεν υπάρχει, ούτε λειτουργεί στον Πειραιά. Αποτελεί σημαντικό έργο για την ανάπτυξη της πόλης, της κρουαζιέρας και των νέων δραστηριοτήτων (εκθεσιακό, συνεδριακό, πολιτιστική ακτή, κοινωνικό ιστό, τουρισμό) του λιμανιού.

2.   Για το έργο αυτό με την 59/14.03.2011 απόφαση του ΟΛΠ Α.Ε. απλώς δόθηκε παράταση των ημερομηνιών διεξαγωγής του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού, χωρίς να γίνει ουδεμία μετατροπή των όρων του όσον αφορά στην κρουαζιέρα.

3.   Ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί δεν αναλαμβάνει με σύμβαση παραχώρησης την κρουαζιέρα, όπως αναληθώς ισχυρίζονται κάποιοι, αλλά μόνο την εκμετάλλευση των εμπορικών χώρων στους επιβατηγούς σταθμούς του ενιαίου Terminal Α, όπως άλλωστε συμβαίνει και σήμερα, αφού οι εμπορικές δραστηριότητες έχουν παραχωρηθεί σε τρίτους.

4.   Ο ΟΛΠ Α.Ε. έχει εκδώσει όλες τις σχετικές προκηρύξεις με διαφάνεια, τις έχει αναρτήσει από πέρυσι στο διαδίκτυο, τις έχει δημοσιεύσει στον ελληνικό και διεθνή τύπο, καθώς επίσης και σε όλα τα διεθνή επενδυτικά δίκτυα και το Invest in Greece. Έχει δε προς τούτο εκτυπώσει από το 2010 ειδικό έντυπο πληροφοριών στα ελληνικά και στα αγγλικά και το έχει διανείμει δωρεάν σε όλους τους φορείς του Πειραιά και τις διεθνείς επενδυτικές εταιρίες.

5.   Ως νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει ορισθεί η 30.06.2011 και αποσφράγισης των προσφορών η 07.07.2011.

6.   Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΛΠ Α.Ε. στηρίζει την ισχυροποίηση του λιμανιού και της πόλης με νέα έργα, μέσω συμβάσεων παραχώρησης, ιδιαίτερα όταν αυτά δεν έχουν άμεση σχέση με το κύριο αντικείμενο των εργασιών του, που είναι η παροχή λιμενικών υπηρεσιών.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.