Φοιτητικός διαγωνισμός για το επιχειρηματικό σύνθημα της ΟΛΘ Α.Ε.

Φοιτητικός διαγωνισμός για το επιχειρηματικό σύνθημα της ΟΛΘ Α.Ε.

4
Φοιτητικός διαγωνισμός για το επιχειρηματικό σύνθημα της ΟΛΘ Α.Ε.

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης» ανακοινώνει την διεξαγωγή Πανελλήνιου φοιτητικού διαγωνισμού με θέμα το επιχειρηματικό σύνθημα (slogan) της εταιρείας.

Περιγραφή του διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η υποβολή πρότασης προς την ΟΛΘ ΑΕ αναφορικά με το επιχειρηματικό σλόγκαν της εταιρείας. Το σλόγκαν θα πρέπει να εκφράζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης αποτελεί Ανώνυμη Εταιρεία, ενώ το 25% περίπου των μετοχών της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας σε διακίνηση φορτίων και την πύλη προς τις αγορές της Βόρειας Ελλάδας και της Νότιας Βαλκανικής. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι προσηλωμένο στην εξυπηρέτηση των χρηστών, στην αύξηση της αποδοτικότητας και της διακίνησης αλλά και στην βελτίωση των σχέσεών του με την πόλη της Θεσσαλονίκης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, οι συμμετέχοντες μπορούν να αντλήσουν από την ιστοσελίδα του οργανισμού (www.thpa.gr).

Το σλόγκαν θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την δυναμική της εταιρείας αλλά και την πελατοκεντρική της πολιτική. Θα πρέπει να είναι διατυπωμένη τόσο στην Ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Το προτεινόμενο σλόγκαν θα πρέπει να συνοδεύεται και από μία μικρή περιγραφή (μέχρι 1500 λέξεις) η οποία να εξηγεί την βασική ιδέα, την ουσία του μηνύματος καθώς και τους λόγους που συντέλεσαν στην διαμόρφωσή του.

Συμμετοχή στο διαγωνισμό

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν Φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, από όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας και όλους τους κλάδους σπουδών). Η συμμετοχή μπορεί να είναι είτε ατομική είτε σε ομάδες των δύο (2) ή τριών (3) ατόμων. Κάθε άτομο μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία πρόταση (είτε ατομική είτε ομαδική).

Η κατάθεση των προτάσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Οργανισμού (υπεύθυνη κ. Φανή Γουργούρη, e-mail: fgourgouri@thpa.gr). Στην πρόταση θα πρέπει να αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των μελών της ομάδας (ή του φοιτητή, αν πρόκειται για ατομική πρόταση) καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας (Κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση και e-mail). Η κατάθεση προτάσεων ξεκινάει από τις 15 Μαΐου 2011 και θα διαρκέσει μέχρι την 1η Ιουλίου 2011.

Επιτροπή Αξιολόγησης

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από πενταμελή επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν τρεις καθηγητές Πανεπιστημίων καθώς και δύο ανώτατα στελέχη της ΟΛΘ Α.Ε. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση την φαντασία του σλόγκαν, την δυναμική του και την επάρκεια την επαρκή τεκμηρίωση της συγκεκριμένης επιλογής.

Βραβεία

Οι τρεις προτάσεις με την καλύτερη αξιολόγηση, όπως αυτή θα εξαχθεί από την επιτροπή αξιολόγησης, θα επιλεχθούν προς βράβευση. Η πρώτη σε αξιολόγηση πρόταση θα βραβευθεί με 1000€, η δεύτερη με 600€ και η Τρίτη με 400€. Οι τρεις νικητές του διαγωνισμού θα κληθούν να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανώσει η ΟΛΘ ΑΕ με το πέρας του διαγωνισμού, κατά την οποία θα γίνει και η απονομή των βραβείων. Η ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί εγκαίρως στους νικητές.
Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων 15/05-31/07/2011.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.