Αύξηση παγκόσμιου εμπορίου container και λιμενικές υποδομές

Αύξηση παγκόσμιου εμπορίου container και λιμενικές υποδομές

17
Αύξηση παγκόσμιου εμπορίου container και λιμενικές υποδομές

Καθώς οι ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη δείχνουν σημάδια ανάκαμψης από την διεθνή οικονομική κρίση, η παγκόσμια βιομηχανική παραγωγή αυξάνεται, συμβάλλοντας με την σειρά της στην αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου εμπορευματοκιβωτίων.

Σύμφωνα με έκθεση της Global Industry Alalysts το παγκόσμιο εμπόριο εμπορευματοκιβωτίων θα φτάσει τα 731.88 εκ TEUs μέχρι το 2017. Το εμπόριο μεταξύ Ασίας- Βόρειας Αμερικής και Ασίας-Ευρώπης θα αποτελέσει την ατμομηχανή της αύξησης της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων. Το εμπόριο εμπορευματοκιβωτίων ανακάμπτει από την μείωση που είχε παρατηρηθεί από τα μέσα του 2008 και το 2009, συνεπεία της οικονομικής κρίσης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν αναλύσεις που εξετάζουν το ζήτημα της επάρκειας των λιμενικών υποδομών υπό το φως των προβλέψεων για αύξηση της θαλάσσιας διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων. Σύμφωνα με στέλεχος της ANLO Container Line (θυγατρική της CMA-CGM), οι επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές δεν συμβαδίζουν με την αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου. Καταδεικνύει λιμένες της Ευρώπης, της Αυστραλίας και της Ασίας οι οποίοι ήδη δεν είναι σε θέση να παράσχουν επαρκή κρηπιδώματα και μέσα φορτοεκφόρτωσης.

Περισσότερα για τις λιμενικές επενδύσεις @ www.PortEconomics.gr