Υπογραφή Επιχειρησιακού Σχεδίου για τα θέματα Ασύλου

Υπογραφή Επιχειρησιακού Σχεδίου για τα θέματα Ασύλου

4
Υπογραφή Επιχειρησιακού Σχεδίου για τα θέματα Ασύλου

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής υπέγραψε μαζί με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Γραφείου Στήριξης Ασύλου (EASO), κ. Robert Visser,  κοινή δήλωση σχετικά με την τοποθέτηση Ομάδων Εμπειρογνωμόνων Στήριξης για το Άσυλο. Στην τελετή υπογραφής συμμετείχε και ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα, κ. Πάνος Καρβούνης.

Οι Ομάδες αυτές θα αποτελούνται από 40 έως 50 ειδικούς εμπειρογνώμονες από διάφορες χώρες της ΕΕ και θα δραστηριοποιηθούν τα επόμενα δύο χρόνια στην Ελλάδα. Στόχος τους θα είναι να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος υποδοχής μεταναστών καθώς και της εξεύρεσης τρόπου για να προχωρήσει η επεξεργασία του μεγάλου αριθμού αιτήσεων για παροχή ασύλου που εκκρεμούν αυτή τη στιγμή.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, θα δοθεί έμφαση στους τομείς της επιμόρφωσης του προσωπικού, της αξιοποίησης σύγχρονης τεχνολογίας, των ελέγχων, της γενικής διαχείρισης του ασύλου και των χώρων υποδοχής καθώς και της μεταχείρισης ευπαθών ομάδων. Η προσπάθεια αυτή γίνεται σε στενή συνεργασία με το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και αποτελεί κύρια προτεραιότητα  του Ευρωπαϊκού Γραφείου Στήριξης Ασύλου.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις στο δικό της Σύστημα Ασύλου λόγω  της σημαντικής αύξησης μεταναστευτικών ροών στα εξωτερικά σύνορα της χώρας. Στα μέσα του Φεβρουαρίου του 2011, η Ελλάδα ζήτησε επίσημα την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Στήριξης Ασύλου. Σε συνέχεια του αιτήματος αυτού, μια ομάδα από ειδικούς εμπειρογνώμονες από τα Κράτη μέλη της ΕΕ εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα για 4 εβδομάδες. Σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, οι εμπειρογνώμονες αυτοί κατάρτισαν ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την τοποθέτηση Ομάδων Στήριξης για το Άσυλο.

Σχετικά με το θέμα αυτό, η Επίτροπος κυρία Σεσίλια Μάλμστρομ, αρμόδια για τις Εσωτερικές Υποθέσεις, δήλωσε σήμερα, μεταξύ άλλων, ότι : “Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για το γεγονός ότι σήμερα υπεγράφη το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την τοποθέτηση στην Ελλάδα Ευρωπαϊκών Ομάδων Υποστήριξης για θέματα Ασύλου. Είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους ομάδες αποστέλλονται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Στήριξης Ασύλου. Αυτό θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό βήμα στην αναμόρφωση του καθεστώτος ασύλου που ισχύει στην Ελλάδα. Οι ομάδες αυτές θα συνδράμουν τις ελληνικές αρχές στην κατάρτιση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος υποδοχής μεταναστών. Το επιχειρησιακό αυτό σχέδιο που συμφωνήθηκε σήμερα είναι το αποτέλεσμα μιας κοινής προσπάθειας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Στήριξης Ασύλου αλλά και κρατών μελών της ΕΕ, που δεσμεύτηκαν να συνδράμουν την Ελλάδα στην επίτευξη αυτού του στόχου”.

Το κείμενο της κοινής δήλωσης είναι το εξής:

Αναφορικά με την κατάσταση της Ελληνικής Δημοκρατίας, που αντιμετωπίζει εξαιρετικές πιέσεις στο σύστημα ασύλου και υποδοχής, εξαιτίας σημαντικής εισόδου πρωτοφανούς αριθμού παράνομων μεταναστών στα Ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα.

Έχοντας υπ’ όψιν το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τις εκθέσεις των αποστολών εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την κατάσταση στο άσυλο και την υποδοχή.

Έχοντας υπόψη τη σχετική αίτηση για υποστήριξη, που υποβλήθηκε από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές στον Εκτελεστικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Στήριξης για το Άσυλο.

Υπό το πνεύμα της αλληλεγγύης εντός της Ε.Ε.

Υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της Ελληνικής Κυβέρνησης να ολοκληρώσει την αναμόρφωση των διαδικασιών ασύλου και υποδοχής με τη δημιουργία Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής έως το 2012.

Συμφωνούν επί του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την υποστήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης στην υλοποίηση του τομέα ασύλου και υποδοχής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στήριξης για το Άσυλο θα συντονίζει και θα διευκολύνει την υποστήριξη των κρατών-μελών στην Ελλάδα μέσω της τοποθέτησης ομάδων υποστήριξης για το Άσυλο.

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα διασφαλίζουν την ανάληψη των απαιτούμενων ενεργειών, όπως αυτές περιγράφονται στο Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και το Επιχειρησιακό Σχέδιο και θα διαθέτουν όλο το απαραίτητο δυναμικό και μέσα για την επιτυχή εφαρμογή αυτών.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στήριξης για το Άσυλο θα παρακολουθούν με στενή συνεργασία την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.