Η αξιοποίηση του παραγόμενου νερού στη Ψυτάλλεια

Η αξιοποίηση του παραγόμενου νερού στη Ψυτάλλεια

5
Η αξιοποίηση του παραγόμενου νερού στη Ψυτάλλεια

Ο υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κ.Γιάννης Διαμαντιδης μιλώντας ως πρόεδρος του Ειδικού Συντονιστικού Οργάνου Ανάπτυξης του Πειραιά και κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της ημερίδας με θέμα την «Αξιοποίηση του παραγόμενου νερού στην Ψυτάλλεια», ενός σημαντικού έργου για την ευρύτερη περιφέρεια του Πειραιά, με οφέλη όμως για το σύνολο των πολιτών του λεκανοπεδίου της Αττικής – παρουσία όλων των φορέων και προσωπικοτήτων του Πειραιά – μεταξύ άλλων τόνισε και τα εξής:

«Πριν από μερικούς μήνες, με πρωτοβουλία δική μου και σε συνεργασία με τον υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης, προχωρήσαμε στη συγκρότηση ενός θεσμικού οργάνου, του Ειδικού Συντονιστικού Αναπτυξιακού Οργάνου Πειραιά, με αντικείμενο την επίσπευση και την προώθηση δράσεων στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης για την αειφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.  Στόχος του νεοσύστατου αυτού οργάνου, είναι η εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής σε πόλο οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, προσέλκυσης επενδύσεων, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αστικής ανάπλασης και δημιουργίας που θα επέλθει μέσω της υλοποίησης των παρακάτω επιμέρους στόχων:

·        Προώθηση της εμπορικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής, που προκύπτει τόσο από την επιβατηγό και την εμπορική ναυτιλία, όσο και από άλλες εμπορικές-οικονομικές δραστηριότητες.

·        Υποστήριξη και ενίσχυση του τομέα της τουριστικής δραστηριότητας, με την εξυπηρέτηση της επιβατηγού ναυτιλίας και της κρουαζιέρας.

·        Εκσυγχρονισμός των ήδη υφιστάμενων και δημιουργία νέων μεταφορικών υποδομών και υπηρεσιών, καθώς και ανάπτυξη δικτύων που θα διασύνδεουν αρτιότερα το λιμάνι με την ενδοχώρα.

·        Ενίσχυση και τόνωση της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, για την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

·        Ενδυνάμωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της περιοχής και διασύνδεση με πολιτιστικές δράσεις.

·        Αστική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής, με γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών».

Όπως τόνισε ο κ. Διαμαντίδης «το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ψυτάλλεια, αποτελεί κατάκτηση των πολύχρονων διεκδικήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης των δήμων Κερατσινίου και Ρέντη, αλλά και όλων των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου και του βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων» και συμπλήρωσε:

Οι βασικοί άξονες στους οποίους επικεντρώνεται το ενδιαφέρον μας αναφορικά με την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υδάτων της Ψυτάλλειας είναι οι ακόλουθοι:

Πρώτον, η αναδάσωση του όρους Αιγάλεω, μιας έκτασης 73.000 περίπου στρεμμάτων που στο μεγαλύτερο τμήμα της στερείται βλάστησης.

Δεύτερον, η χρήση για αστικές ή δημοτικές ανάγκες, όπως το πλύσιμο των δρόμων, η άρδευση χώρων πράσινου, γηπέδων και λοιπών εγκαταστάσεων.

Τρίτον η σύνδεση των δικτύων πυρόσβεσης με το δίκτυο του επαναχρησιμοποιούμενου νερού.

Τέταρτον, η χρησιμοποίησή του για την κάλυψη των βιομηχανικών αναγκών, όπως και άλλων μεγάλων χρηστών όπως ο ΟΛΠ, όπου με την προτεινόμενη παρέμβαση μπορούν να εξοικονομηθούν περισσότερα από 5.000.000 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού της ΕΥΔΑΠ.

Ακόμη, σε μια επέκταση του αρχικού σχεδίου, θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η παραλιακή ζώνη μέχρι και την περιοχή του Ελληνικού, με στόχο την σταθερή υδροδότηση με νερά χρήσης, τόσο των παράκτιων εγκαταστάσεων, όσο και του υπό σχεδιασμού χώρου του Ελληνικού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, εκτιμάται περίπου σε 40.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 10.000.000 υπολογίζεται να δαπανηθούν για υποδομές απολύμανσης των νερών της Ψυτάλλειας, 10.000.000 για αντλήσεις και δεσμεύσεις χώρων και 20.000.000 για τα νέα δίκτυα της πρώτης περιοχής εφαρμογής.

Αναφορικά με την ανεύρεση των αναγκαίων πόρων, προτείνεται η συνδυασμένη αξιοποίηση πόρων από το ΕΣΠΑ και σχετικών ευρωπαϊκών κονδυλίων για το περιβάλλον, η παροχή εγγυήσεων και η ενδεχόμενη λήψη δανείων, ή αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.