Page 10 - ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ - May 2021
P. 10

Ιδιοκτησία- Έκδοση
         Gratia Εκδοτική Ι.Κ.Ε.
         Διευθυντής Σύνταξης
           Ηλίας Μπίσιας          Φωτογραφία εξωφύλλου:
                           Ναυτικά Χρονικά -
      Σύμβουλος Ειδικών Θεμάτων         Λεπτομέρεια από
          Πάνος Ζαχαριάδης          τη γέφυρα του
                           κρουαζιερόπλοιου
        Ναυτιλιακός Αναλυτής         «Celestyal Olympia»
        Γιάννης Θεοδωρόπουλος         της Celestyal Cruises
    Υπεύθυνος Εταιρικής Επικοινωνίας       Μάιος 2021
       και Ειδικών Αφιερωμάτων
           Χάρης Παππάς
        Οικονομικός Αναλυτής
          Μιχάλης Νικολάου
                   12 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 1821-2021       48 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
     Επικεφαλής Ιστορικών Ερευνών  «Τρέξε επάνω εις τα κύματα      Ζούμε σε μια μη γραμμική εποχή, όπου
         Παναγιώτης Κόρακας   της φοβεράς θαλάσσης. 1821.      το παρόν είναι δραστικά διαφορετικό
                     Ο Αγώνας στη Θάλασσα»         από το παρελθόν και, φυσικά, από το
          Ειδικοί συνεργάτες                     μέλλον
        Καπτ. Γιώργος Γεωργούλης Η μεγάλη έκθεση του Ιδρύματος
           Νίκος Βεργούνης   Ευγενίδου και των Γενικών Αρχείων   Συνέντευξη του Δρος Κωνσταντίνου
          Θοδωρής Στυλιάδης   του Κράτους              Αξαρλόγλου, Πρύτανη και Καθηγητή
       Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος                    Οικονομικών και Διεθνών Επιχειρηματικών
     Ίασων Αιμίλιος Στρέμφορς Φασιλής
                   14 Oι Έλληνες, όταν ενωθούμε κάτω από  Σχέσεων, Alba Graduate Business School,
         Εμπορική Διεύθυνση   έναν κοινό στόχο, μπορούμε να κατορ- The American College of Greece
          Χρήστος Καπάνταης   θώσουμε τα ακατόρθωτα
        Υπεύθυνη Διαφήμισης   Συνέντευξη του Λεωνίδα Δημητριάδη- 52 Διεθνή Ύδατα
           Δήμητρα Τσάκου   Ευγενίδη, Ναυτιλιακού Πρεσβευτή Καλής  Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου
                     Θελήσεως του Διεθνούς Ναυτιλιακού
          Creative Directors  Οργανισμού (ΙΜΟ) στην Ελλάδα και
         Πάνος Παπαναγιώτου                    66 Τι πραγματικά είπε η Παγκόσμια
         Πανδώρα Γιαμαλίδου   Προέδρου του Ιδρύματος Ευγενίδου   Τράπεζα για το LNG και γιατί
                                        του Πάνου Ζαχαριάδη
            Νew Media  18 Επιθυμία μας είναι να αναδειχθεί η
          Ηλίας Στεφανίδης
                     συνεισφορά όχι μόνο των πρωταγωνιστών
          Υπεύθυνη Μέσων    αλλά και των αφανών ηρώων     68 Ο Ορίζοντας από τη Γέφυρα
         Κοιν/κής Δικτύωσης   Συνέντευξη της Αμαλίας Παππά,     του καπτ. Γ. Γεωργούλη
          Βάσω Γρηγοράκου
                     Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας,
         Διόρθωση κειμένων   Γενικά Αρχεία του Κράτους     78 ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΓΕΣΙΑΣ
          Αλεξάνδρα Σφυρή                      Διαμορφώνοντας την επιθυμητή κουλ-
           Φωτογραφίες  26 Εν Πλω                τούρα μέσα από τους ηγέτες και τον
                                        διάλογο
           ΑΠΕ/ΜΠΕ/ΕΡΑ    Ψίθυροι και απόηχοι στις ναυτιλιακές
           Pixabay, Unsplash                     της Δρος Μαρίας Προγουλάκη
                     πρωτεύουσες
         Συνδρομές (10 τεύχη)
            Ιδιώτες: 60 € 38 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ           80 ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
       Ναυτικοί & Φοιτητές: 50 €                     Safety Culture: Τωρινές
      Εταιρείες – Οργανισμοί: 70 € Μύθοι και πραγματικότητες για την  και μελλοντικές τάσεις
          Χώρες ΕΕ: 120 €   αύξηση των ναύλων των εμπορευματο-  της Κατερίνας Σκουρτανιώτη
        Χώρες εκτός ΕΕ: 140 €  κιβωτίων
                     του Ηρακλή Προκοπάκη
         Gratia Εκδοτική Ι.Κ.Ε.                  84 ΣΩΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
         Εκδοτικές Επιχειρήσεις                    Ασφάλεια στη θάλασσα: Πρακτικές,
      Λεωφ. Συγγρού 132, 117 45 Αθήνα 40 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ        τάσεις και προκλήσεις
       Τ: 210-92.22.501 / 92.48.006 Διανύουμε μία από τις καλύτερες περιό-
           F: 210-92.22.640                     του Ιάσονα Λάλιζα
            info@gratia.gr  δους αγοράς των τελευταίων δέκα ετών
        www.naftikachronika.gr  για τα πλοία ξηρού φορτίου
                     Συνέντευξη του Σταμάτη Τσαντάνη,  86 ΑΝΑΛΥΣΗ
    Web strategy development by IT Box                   Οι αυξημένες επενδύσεις σε πλοία
                     Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου  μεταφοράς ξηρού φορτίου ως απόρροια
   Απόψεις που εκφράζονται στα ενυπό- της Seanergy Maritime Holdings Corp. της καλής ναυλαγοράς
   γραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τη
   γνώμη του περιοδικού. Παρόλο που κατα-                  της Εύας Τζίμα
   βλήθηκαν προσπάθειες για να βεβαιωθούμε  44 ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
   ότι οι περιεχόμενες στο περιοδικό πλη- Η ναυτιλία εξακολουθεί να θεωρείται
   ροφορίες είναι σωστές, το περιοδικό δεν  «αποκομμένη» και σε μεγάλο βαθμό  90 Commodities
   είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε ανακρίβεια                Εμπορευματικά αγαθά: Από την παρα-
   έχει τυχόν παρεισφρήσει. Κανένα κείμενο  σιωπηρή            γωγή στη διακίνηση και στην κατανά-
   ή φωτογραφία δεν μπορεί να αναπαραχθεί  Συνέντευξη του Γεωργίου Γ. Μάνγκου,
   χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των                 λωση
          Ναυτικών Χρονικών.  Principal του Interunity Group

           ISSN 1106-7152
       Kωδικός Tαχυδρομείου 1449
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15