Ευρωπαϊκή ναυτιλία: Κρίσιμη η διάθεση των κεφαλαίων του ETS  

Ευρωπαϊκή ναυτιλία: Κρίσιμη η διάθεση των κεφαλαίων του ETS  

178
Ευρωπαϊκή ναυτιλία: Κρίσιμη η διάθεση των κεφαλαίων του ETS  

Την υποστήριξή τους στις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες αναφορικά με την ενεργειακή μετάβαση κατέστησαν γνωστή, μέσω κοινής επιστολής, πληθώρα φορέων και όργανα εκπροσώπησης της ναυτιλιακής βιομηχανίας, μεταξύ άλλων και η ECSA (European Community Shipowners’ Associations ‒ Ένωση Ευρωπαϊκών Εφοπλιστικών Ενώσεων).

Όπως υπογραμμίζεται, οι συνυπογράφοντες την επιστολή στηρίζουν τους στόχους που έχουν τεθεί υπό το European Green Deal, το EU Climate Law καθώς και τη Συμφωνία του Παρισιού. Ως «αιμοδότης» της ευρωπαϊκής οικονομίας, η ναυτιλιακή βιομηχανία διαδραματίζει κύριο ρόλο στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων, σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στην επιστολή πραγματοποιείται έκκληση προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δεσμευτούν ότι τα έσοδα που θα αντληθούν από την εισαγωγή της ναυτιλίας στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) θα χρησιμοποιηθούν για την επιτάχυνση της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας.

Τα έσοδα μπορούν να αξιοποιηθούν στη μείωση της διαφοράς μεταξύ των τιμών των συμβατικών καυσίμων και εκείνων μικρότερου ανθρακικού αποτυπώματος, στη χρηματοδότηση της Έρευνας και της Ανάπτυξης και καινοτόμων projects για καύσιμα χαμηλού και μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος, αλλά και τεχνολογιών πρόωσης. Επιπλέον, για την επιτάχυνση της ευρείας υιοθέτησης τέτοιων τεχνολογιών στα πλοία και την ανάπτυξη σχετικών υποδομών στους λιμένες.

Με την επιστολή τους, οι συνυπογράφοντες υποστηρίζουν επίσης την ίδρυση ειδικού Ταμείου για τη ναυτιλία, το οποίο θα χρηματοδοτεί δράσεις που θα συμβάλλουν στην ενεργειακή μετάβαση του κλάδου.

Η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί τη διατήρηση αλλά και τη συνεχή αύξηση, εκπαίδευση και εξέλιξη του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τους συνυπογράφοντες. Πέραν αυτού, όμως, η συνεχής εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί ευρύ στόχο που αφορά το σύνολο της ναυτιλιακής βιομηχανίας, με στόχο τη συμμόρφωση επί των περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ. Η ορθή αξιοποίηση των εσόδων από το EU ETS είναι κρίσιμη για την επόμενη μέρα, τονίζεται στην επιστολή.

Τέλος, οι συνυπογράφοντες είναι οι εξής: ECSA, Advanced Biofuels Coalition, CLECAT, CLIA, ESPO, eFuel Alliance, ENMC, ESC, EWABA, FEPORT, SEA Europe. Την επιστολή χαιρέτισε με ανακοίνωσή της η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.