Μεταφορές εσωτερικής ναυσιπλοΐας και ευρωπαϊκά λιμάνια

Μεταφορές εσωτερικής ναυσιπλοΐας και ευρωπαϊκά λιμάνια

67
Μεταφορές εσωτερικής ναυσιπλοΐας και ευρωπαϊκά λιμάνια

Στα τέλη Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε το Σχέδιο Δράσης NAIADES III, το οποίο αποσκοπεί στη μελλοντική ενίσχυση των ευρωπαϊκών μεταφορών εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Σε αυτό το πλαίσιο, το λιμάνι του Ρότερνταμ καλωσόρισε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διακηρύσσει αφενός την ανάγκη μετατόπισης περισσότερων εμπορευματικών φορτίων στις εσωτερικές πλωτές οδούς και αφετέρου την ανάγκη διευκόλυνσης της μετάβασης στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές μηδενικών ρύπων. Το Σχέδιο Δράσης παίζει έναν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ανταγωνιστικής θέσης του κλάδου σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, το Σχέδιο Δράσης NAIADES III δημοσιεύεται, σύμφωνα με τη Λιμενική Αρχή του Ρότερνταμ, σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς το μερίδιο των εσωτερικών πλωτών εμπορευματικών μεταφορών παραμένει στάσιμο επί του παρόντος. Ως αποτέλεσμα της ενεργειακής μετάβασης, η σύνθεση των εμπορευματικών μεταφορών εξελίσσεται. Για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί ότι η αγορά βιώνει μια μείωση στις ροές χύδην φορτίων και μια αύξηση στην ανάπτυξη της αγοράς των εμπορευματοκιβωτίων. Ως εκ τούτου, οι εμπορευματικές ροές σταδιακά μεταφέρονται από τις εσωτερικές πλωτές οδούς στις χερσαίες μεταφορές. Μέσα από την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το λιμάνι του Ρότερνταμ ευελπιστεί ότι μπορεί να ενισχυθεί η ανταγωνιστική θέση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και να διατηρηθεί το μερίδιο αγοράς της μέσω της αποτροπής μιας περαιτέρω μετατόπισης φορτίων από αυτήν.

Επιπροσθέτως, το λιμάνι του Ρότερνταμ υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού των διαδρόμων του TEN-T, προκρίνει τη διαμόρφωση ενός συνεργατικού πλαισίου ειδικά για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να συντονίσουν καλύτερα τις διασυνοριακές δράσεις και τα σχεδιαζόμενα έργα.

Ωστόσο, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που προτείνονται από την Επιτροπή (δηλαδή αύξηση της χωρητικότητας των εσωτερικών πλωτών οδών, αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης, αναβάθμιση του δικτύου TEN-T), ο λιμένας καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει και να μετουσιώσει τους παραπάνω στόχους σε μελλοντικές χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες για την οικονομική υποστήριξη έργων που συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Φωτό: www.portofrotterdam.com

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.