Η Wärtsilä συμμετέχει σε ένα νέο πρόγραμμα για την προώθηση των πράσινων...

Η Wärtsilä συμμετέχει σε ένα νέο πρόγραμμα για την προώθηση των πράσινων μεταφορών

79
Η Wärtsilä συμμετέχει σε ένα νέο πρόγραμμα για την προώθηση των πράσινων μεταφορών

Ο τεχνολογικός όμιλος Wärtsilä συμμετέχει σε μια κοινοπραξία φινλανδικών ερευνητικών οργανισμών και κορυφαίων εταιρειών, που στόχο έχει την εύρεση μέσων για την ανάπτυξη νέων λύσεων για καθαρότερες και αποδοτικότερες χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές. Το εν λόγω πρόγραμμα αναμένεται να διαρκέσει έως την άνοιξη του 2023 και έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους 7,9 εκατ. ευρώ από τον φινλανδικό κυβερνητικό οργανισμό Business Finland.

Με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Vaasa, το πρόγραμμα με την ονομασία «Clean Propulsion Technologies» εξετάζει το θέμα της αυστηρής νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές και αναζητά τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες, προκειμένου να υιοθετηθούν βιώσιμες λύσεις πρόωσης.

Η μεγάλη εμπειρία της Wärtsilä και η τεχνογνωσία της πάνω στα συστήματα πρόωσης θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος, ιδίως στο κομμάτι της δημιουργίας ενός τεχνολογικού χάρτη για την καθοδήγηση των μελλοντικών προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης.

Οι πιο σημαντικές τεχνολογικές πτυχές του προγράμματος αφορούν έναν καινοτόμο RCCI (Reactivity Controlled Compression Ignition) κινητήρα μεσαίων στροφών, την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας των κινητήρων διπλού καυσίμου με στόχο τη δραστική μείωση των εκπομπών μεθανίου σε χαμηλά φορτία, καθώς και τη βελτίωση των τεχνολογιών επιλεκτικής καταλυτικής μείωσης (SCR). Επιπλέον, το πρόγραμμα θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών μηχανικής μάθησης για μεγαλύτερη ακρίβεια στους αυτοματισμούς, ενώ θα επικεντρωθεί και στην εξέλιξη των συστημάτων επεξεργασίας των καυσαερίων, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20%.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.