Α.P. Moller-Maersk: Σημαντική αύξηση κερδών κατά το 2020

Α.P. Moller-Maersk: Σημαντική αύξηση κερδών κατά το 2020

87
Α.P. Moller-Maersk: Σημαντική αύξηση κερδών κατά το 2020

Το 2020 υπήρξε μία ακόμα χρονιά σταθερής προόδου για την A.P. Moller-Maersk, τόσο από άποψη οικονομικής απόδοσης όσο και αναφορικά με τον μετασχηματισμό της εταιρείας. Παρά τους χαμηλούς όγκους εμπορευμάτων κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, η κερδοφορία αυξήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών, ενώ κατά το δ΄ τρίμηνο του έτους σημειώθηκε ρεκόρ εσόδων τόσο στα τμήματα των logistics και των τερματικών όσο και στο ναυτιλιακό τμήμα της εταιρείας, το οποίο κατέγραψε ένα εξαιρετικό τρίμηνο όπου κυριάρχησαν οι αυξημένοι όγκοι φορτίων καθώς και οι προσωρινές διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία κατά το οικονομικό έτος 2020 αύξησε τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 44%, σε $8,2 δισ., ενώ και τα έσοδα αυξήθηκαν σε $39,7 δισ., αύξηση της τάξης του 2% σε σχέση με το 2019 (38,9 δισ.). Κατά το δεύτερο μισό του έτους, η ραγδαία ανάκαμψη της ζήτησης δημιούργησε φαινόμενα συμφόρησης στις εφοδιαστικές αλυσίδες καθώς και ελλείψεις τόσο σε πλοία όσο και σε εμπορευματοκιβώτια, οδήγησε ωστόσο και στην αύξηση των ναύλων, γεγονός που συνεισέφερε περί το $1,5 δισ. στα οικονομικά αποτελέσματα. Επιπρόσθετα, πέρα από τους εξωτερικούς παράγοντες της αγοράς, το ναυτιλιακό τμήμα της εταιρείας βελτίωσε περαιτέρω την απόδοσή του μέσα από την εστίαση στα κόστη, την ευέλικτη διαχείριση της χωρητικότητας και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών.

Αντίστοιχα, τα έσοδα του τμήματος των Logistics & Services αυξήθηκαν στα $7 δισ., από τα $6,3 δισ. του 2019, ενώ και το EBITDA βελτιώθηκε κατά 110%, στα $454 εκατ. Τα βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα υποστηρίχτηκαν από την απόκτηση της Performance Team, καθώς και από τη βελτιωμένη απόδοση τόσο των διατροπικών και αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών όσο και των υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής.

Αντίθετα με την επικερδή πορεία των δύο ανωτέρω τμημάτων, τα λιμενικά τερματικά της εταιρείας κατά το 2020 σημείωσαν μείωση εσόδων κατά 3,9%, φτάνοντας τα $3,2 δισ. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση του όγκου των διακινηθέντων εμπορευματοκιβωτίων λόγω της πανδημίας και των επιπτώσεών της. Το EBITDA αυξήθηκε κατά 8,3%, στα $989 εκατ., αντικατοπτρίζοντας ένα βελτιωμένο περιθώριο EBITDA κατά 31%, ως απόρροια των υψηλότερων εσόδων ανά κίνηση εμπορευματοκιβωτίου, αλλά και λόγω της μείωσης του κόστους σε πολλά τερματικά.

Τέλος, αναφορικά με την πορεία της τρέχουσας χρονιάς, η A.P. Moller-Maersk εκτιμά ότι, παρά τον μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, που σχετίζεται με τον αντίκτυπο του Covid-19 στην οικονομική ανάπτυξη και στην πορεία της παγκόσμιας ζήτησης, η εξαιρετική πορεία που καταγράφηκε το δ΄ τρίμηνο του 2020 θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί περαιτέρω κατά το α΄ τρίμηνο του 2021, πριν ομαλοποιηθεί από εκεί και έπειτα. Ως εκ τούτου, βάσει αυτών των εκτιμήσεων, η Maersk αναμένει και το 2021 να είναι μια χρονιά περαιτέρω ανάπτυξης και αυξημένης κερδοφορίας.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.