Τα Big Data προς την ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων

Τα Big Data προς την ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων

329
Τα Big Data προς την ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων

Η ναυτιλιακή εταιρεία Κawasaki Kisen Kaisha (“K” Line) και η Ship Data Center Co. Ltd. (ShipDC) προέβησαν σε συμφωνία για τον διαμοιρασμό των λειτουργικών δεδομένων από όλα τα πλοία του στόλου της “K” Line που είναι εξοπλισμένα με το ολοκληρωμένο ΙCT σύστημα της Kawasaki (Kawasaki Integrated Maritime Solutions), που δίνει τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως παρακολούθησης διαφόρων λειτουργιών του πλοίου. Ο διαμοιρασμός των δεδομένων θα γίνεται μέσω της ανοιχτής πλατφόρμας Internet of Ships (IoS-OP), μιας καθολικής πλατφόρμας που επιτρέπει την κοινή χρήση δεδομένων από τη λειτουργία των πλοίων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, που προωθεί η ShipDC.

H “K” Line, που μέχρι πρότινος αποθήκευε τα επιχειρησιακά δεδομένα που συλλέγονταν από τα διάφορα πλοία της που διέθεταν το ICT σύστημα της Κawasaki στο ΙοS-OP, συμφώνησε να επεκτείνει την κοινή χρήση των δεδομένων της για όλο τον ιδιόκτητο στόλο της, που αριθμεί περίπου 140 πλοία.

Αν και η ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας κατέστησε δυνατή τη συλλογή μεγάλου όγκου και εύρους δεδομένων (Βig Data) από τη λειτουργία των πλοίων, οι προσεγγίσεις για τον τρόπο συλλογής και ανάλυσής τους παραμένουν ακόμη κατακερματισμένες.

Για τον λόγο αυτό και για την περαιτέρω αξιοποίηση των Βig Data στη ναυτιλιακή βιομηχανία, η ShipDC εργάζεται πάνω στην ανάπτυξη μιας κοινής πλατφόρμας που συλλέγει δεδομένα που προέρχονται από πλοία. Η κοινή χρήση δεδομένων αυξάνει σημαντικά τον όγκο των επιχειρησιακών δεδομένων των πλοίων που μεταφέρονται στο ΙoS-OP και παράλληλα επιτρέπει στα μέλη του IoS-OP να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτά τα δεδομένα, προκειμένου να ενισχύσουν την εταιρική τους αξία, η οποία περιλαμβάνει την επιδίωξη της ασφάλειας των πλοίων και την οικονομική αποδοτικότητα, περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, καθώς και την ανάπτυξη θαλάσσιων καινοτομιών που θα ενδυναμώσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Η αναβάθμιση της συνεργασίας της “Κ” Line με τη ShipDC αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων, στη συνεισφορά στο περιβάλλον και στον οικονομικό εξορθολογισμό μέσα από την κοινή χρήση δεδομένων, καθώς επίσης και στην περαιτέρω επιτάχυνση ενός ενιαίου τρόπου συλλογής, διανομής και αξιοποίησης των ναυτιλιακών δεδομένων με πυρήνα το ΙοS-OP της ShipDC.

Φωτό: klineurope.com

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.