Στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε πληγείσες επιχειρήσεις λόγω Covid-19

Στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε πληγείσες επιχειρήσεις λόγω Covid-19

161
Στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε πληγείσες επιχειρήσεις λόγω Covid-19

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δια της Αντιπροέδρου της και αρμόδιας για θέματα ανταγωνισμού κ. Margrethe Vestager, ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 17 Μαρτίου διαβιβάστηκε για διαβούλευση στα κράτη-μέλη, βάσει του άρθρου 107(3)(b), σχέδιο πρότασης σχετικά με ένα προσωρινό πλαίσιο κοινοτικών ενισχύσεων για τη στήριξη της οικονομίας, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν και πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι έχει ήδη καθυστερήσει, επιδιώκει τη μείωση της επίδρασης του κορονοϊού στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το λόγο αυτό, σκοπεύει να θέσει στα αρμόδια θεσμικά όργανα άμεσα το προσωρινό πλαίσιο για την αποδοχή και στήριξή τους.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει δύο κύριους στόχους:

1) να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να διατηρήσουν τη ρευστότητά τους ώστε να καθίστανται λειτουργικές ή έστω να θέσουν προσωρινό πάγωμα των δραστηριοτήτων τους, καθώς επίσης και να διασφαλιστεί ότι η οικονομική αυτή στήριξη θα φτάσει στις επιχειρήσεις που την έχουν πραγματικά ανάγκη

2) να αποφευχθεί ότι η στήριξη των επιχειρήσεων σε ένα κράτος-μέλος δεν θα υπονομεύσει μεσοπρόθεσμα την ενότητα την οποία χρειάζεται η Ευρώπη, ιδίως κατά τη διάρκεια μιας κρίσης σαν αυτή.

Υπό το προσωρινό αυτό πλαίσιο, τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα:

1) να προβούν σε άμεσες επιδοτήσεις (ή/και μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων) έως και €500.000 ανά επιχείρηση,

2) να παράσχουν κρατικές εγγυήσεις σε τραπεζικά δάνεια ή να επιδοτούν μέρος των επιτοκιακών επιβαρύνσεων και

3) αναγνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο του τραπεζικού συστήματος για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της επιδημίας του Covid-19, ελέγχοντας ότι οι ενισχύσεις αυτές θα φτάσουν στους τελικούς αποδέκτες, και κυρίως στις ΜμΕ.

Το προσωρινό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθιστά σαφές ότι οι ενισχύσεις που απορρέουν από αυτό αφορούν αποκλειστικά και μόνο την άμεση τόνωση στις εταιρείες-πελάτες των τραπεζών και όχι στις ίδιες τις τράπεζες. Επιπλέον, δίνονται σαφείς οδηγίες ώστε να απορροφηθούν όσο δυνατόν περισσότερο τα διαθέσιμα κεφάλαια.

Το νέο πλαίσιο δεν υποκαθιστά αλλά συμπληρώνει την εργαλειοθήκη που ήδη προσφέρει η ΕΕ στα κράτη-μέλη, αλλά και τις πολλές άλλες δυνατότητες που έχουν ήδη διατεθεί σε αυτά, σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα μέτρα για την παροχή επιδοτήσεων στο μισθολογικό κόστος, την αναστολή της πληρωμής των φορολογικών υποχρεώσεων αλλά και την αποζημίωση επιχειρήσεων που υπέστησαν σοβαρές οικονομικές ζημίες λόγω του Covid-19. Ειδικά οι άμεσες αποζημιώσεις δύνανται να δοθούν σε κλάδους που επλήγησαν ιδιαίτερα σκληρά (π.χ. αερομεταφορές).

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται επίσης πρότυπα που θα διευκολύνουν τις εργασίες σχεδιασμού μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την επιδημία του Covid-19. Η πρώτη δέσμη προτύπων σχετικά με τον τρόπο αποζημίωσης των εταιρειών αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα. Η ΕΕ έχει ήδη δημιουργήσει ειδικές διευθύνσεις αλληλογραφίας και μια αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή για τα κράτη μέλη, η οποία είναι ανοιχτή επτά ημέρες την εβδομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα της ΕΕ σχετικά με την επιδημία του κορονοϊού, μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.