Χρηματοοικονομικές συμφωνίες για τη Safe Bulkers

Χρηματοοικονομικές συμφωνίες για τη Safe Bulkers

530
Χρηματοοικονομικές συμφωνίες για τη Safe Bulkers

Η Safe Bulkers Inc. ανακοίνωσε ότι ήλθε σε συμφωνία για την πώληση και την επαναμίσθωση για οκτώ πλοία του στόλου της, εξασφαλίζοντας κεφάλαια ύψους $158,3 εκατ.

Εξ αυτού του ποσού, $105,2 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων λήξης κατά τα έτη 2023 και 2025. Επίσης, θα εξασφαλίσει επιπλέον ρευστότητα $53,1 εκατ.

Ήδη, βάσει της συμφωνίας, η εταιρεία επαναμίσθωσε σε bareboat charter δύο εκ των πλοίων για περίοδο έξι ετών και τα υπόλοιπα έξι για χρονική περίοδο οκτώ ετών.

Επιπλέον, η εταιρεία πέτυχε μια ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση ύψους $15 εκατ.

Με στοιχεία της 15ης Ιανουαρίου 2020, η ρευστότητα της Safe Bulkers ανερχόταν σε $143,6 εκατ., εκ των οποίων τα $113,8 εκατ. σε μετρητά και καταθέσεις, τα $14,8 εκατ. σε ταμειακά διαθέσιμα με περιορισμό χρήσης και τα υπόλοιπα $15 εκατ. σε ανανεούμενη πιστωτική διευκόλυνση.

Ο κ. Λουκάς Μπαρμπαρής, πρόεδρος της Safe Bulkers, επισήμανε ότι «οι πρόσφατες συμφωνίες χρηματοδότησης έχουν ενισχύσει τη ρευστότητά μας, η οποία υπερβαίνει τώρα τα $140 εκατ., παρέχοντάς μας οικονομική ευελιξία ώστε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα προκύψουν».