Μειωμένες οι δαπάνες της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή

Μειωμένες οι δαπάνες της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή

67
Μειωμένες οι δαπάνες της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή

Κατά 2% αυξάνεται η ετήσια δαπάνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ένωσης.

Το κόστος για την προστασία του περιβάλλοντος για το 2018 άγγιξε τα €297 δις για τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, με το ποσό αυτό να είναι αυξημένο κατά 22% σωρευτικά από το 2006, σύμφωνα με την Eurostat.

Το 2017, η οικονομική επιβάρυνση για την ΕΕ ανερχόταν στο 1,9% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, σημειώνοντας μια μικρή κάμψη, σε σχέση με το 2% των προηγούμενων ετών, οφειλόμενη κυρίως στη μειωμένη ανάπτυξη του ΑΕΠ και στην επιβράδυνση, αλλά και στη χρηματοοικονομική κρίση.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η δαπάνη που καταβάλλεται για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη είναι μικρότερη από τα ποσά που ξοδεύουν τα νοικοκυριά για αλκοολούχα ποτά, καπνό και ναρκωτικά.