Σύγχρονες μαντείες για την παγκόσμια παραγωγή iron-ore

Σύγχρονες μαντείες για την παγκόσμια παραγωγή iron-ore

64
Σύγχρονες μαντείες για την παγκόσμια παραγωγή iron-ore

Η παγκόσμια αγορά σιδηρομεταλλεύματος θα παρουσιάσει ισορροπημένη προσφορά έως το 2027, η οποία θα υποστηριχθεί από ενισχυμένη παραγωγή από Βραζιλία και Ινδία σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Fitch Solutions Macro Research.

Πιο συγκεκριμένα η παγκόσμια παραγωγή iron ore θα αυξηθεί ελαφρώς από τους 3,36 δις τόνους στους 3,41 δις τόνους το 2027 καταγράφοντας αύξηση με ετήσιο ρυθμό 0,5%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Στην Ινδία η παραγωγή σιδηρομεταλλεύματος εκτιμάται στους 221 εκατ. τόνους το 2027, ενώ αυτή της Βραζιλίας στους 582 εκατ. τόνους σύμφωνα με την μελέτη της Fitch Solutions Macro Research.

Στον αντίποδα, η Fitch προβλέπει ότι η παραγωγή της Κίνας θα μειωθεί από τους 1,29 δις τόνους στους 1,24 δις τόνους έως το 2027.