Στροφή προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στροφή προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο

59
Στροφή προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Ocean Network Express (ONE) και η θυγατρική εταιρεία της Genesee & Wyoming Inc, Freightliner, υπέγραψαν σύμβαση για εξασφαλισμένους χώρους μεταφοράς φορτίων σε τρένα με προκαθορισμένες τιμές. Η εξασφαλισμένη χωρητικότητα αφορά τρένα που εξυπηρετούν γραμμές μεταξύ των κύριων σταθμών μεταφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευμάτων σε όλη τη χώρα.

Mε την συμφωνία αυτή, προσδοκία όλων των μερών, είναι η μετάβαση των εμπορευματικών ροών από το οδικό δίκτυο στο σιδηροδρομικό να μειώσει τα greenhouse gases κατά 67%. Παράλληλα η ONE ευελπιστεί να μειώσει περαιτέρω τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 13% συγκριτικά με τις αέριες μάζες που εξέπεμπαν οι τρεις ιαπωνικές ναυτιλιακές που την απαρτίζουν (MOL, NYK και K-Line) όταν λειτουργούσαν ανεξάρτητα η μία από την άλλη.

Επισημαίνεται ότι και για τις τρεις εταιρείες, η μείωση των εκπομπών επιβλαβών αερίων αποτελούσε ανέκαθεν προτεραιότητα. Με τη σύσταση της ONE κάτι τέτοιο φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά καθώς έχουν ήδη παρθεί μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική βιωσιμότητα τόσο στις θαλάσσιες όσο και στις χερσαίες μεταφορές.
Αναφερόμενος στη συμφωνία μεταξύ ONE και Freightliner ο Derek Wakeling, Product and Network Director της ΟΝΕ, τόνισε ότι η συνεργασία των δύο θα προσδώσει αξιοπιστία και ασφάλεια στις μεταφορές μειώνοντας παράλληλα αισθητά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Από την πλευρά του ο Adam Cunliffe, CCO της G&W’s UK/Europe Region δήλωσε ικανοποιημένος για την επίτευξη της συμφωνίας και επεσήμανε ότι το κοινό αυτό εγχείρημα θα συμβάλλει θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος ενώ θα περιοριστεί και η κυκλοφοριακή συμφόρηση στο οδικό δίκτυο με τη μεταφορά περισσότερων φορτίων μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.