Ανταπόκριση από τις διεθνείς χρηματαγορές

Ανταπόκριση από τις διεθνείς χρηματαγορές

127
Ανταπόκριση από τις διεθνείς χρηματαγορές

Τέσσερις ακόμη, ελληνικών συμφερόντων, εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες δημοσίευσαν τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του έτους. Οι σχετικές ανακοινώσεις των εταιρειών παρουσιάζουν μία μικτή εικόνα σε ότι αφορά τις οικονομικές τους επιδόσεις.

Στη ναυλαγορά προϊόντων ενέργειας οι δύο εισηγμένες εταιρείες που ανακοίνωσαν οικονομικά αποτελέσματα, η StealthGas Inc. και η Tsakos Energy Navigation Limited, παρουσίασαν βελτιωμένη εικόνα.

Πιο συγκεκριμένα η StealthGas Inc. κινήθηκε σταθεροποιητικά ως προς τις πωλήσεις της ενώ αυξήθηκαν εντυπωσιακά τα κέρδη, καθώς η εταιρεία πέτυχε να κρατήσει σε χαμηλά επίπεδα τα κόστη λειτουργίας της. Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε $38,1 εκατ. χαμηλότερα κατά 8,7% σε σχέση με πέρυσι ($36,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016), ενώ η εταιρεία παρουσίασε κέρδη $2 εκατ. (ή $0,05/μετοχή) εκατ. έναντι κερδών $0,6 εκατ. (ή $0,02/μετοχή) το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Το ποσοστό χρήσης του στόλου (fleet utilization) άγγιξε το 97,3% ενώ το time charter equivalent αυξήθηκε κατά 6% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2016. Η άμεση ρευστότητα της εταιρείας ξεπερνά τα $63,5 εκατ. Τα αναμενόμενα έσοδα από προσυμφωνημένα ναυλοσύμφωνα για τα πλοία που διαχειρίζεται η εταιρεία αγγίζουν τα $170 εκατ., με 70% κάλυψη για το 2017 και 27% ήδη για το 2018.

Άνοδο των πωλήσεων κατά το πρώτο τέταρτο του 2017 εμφάνισε η Tsakos Energy Navigation Limited, ενώ τα κέρδη της παρουσίασαν μικρή κάμψη παραμένοντας ωστόσο σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε $138,2 εκατ. ($122,1 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016), τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα $17,5 εκατ. ($25,4 εκατ. το 2016) ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε $0,16. Το fleet utilization για το τρίμηνο ανήλθε σε 97,2%, ενώ η εταιρεία πέτυχε περιορισμό του ημερήσιου κόστους λειτουργίας των πλοίων της κατά 4%. Για τα επόμενα 2,5 χρόνια ο στόλος της εταιρείας έχει προσυμφωνημένα ναυλοσύμφωνα με αναμενόμενα έσοδα $2,5 δις. με κάλυψη στόλου σε ποσοστό 77%. Επίσης, η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει τη διανομή μερίσματος $0,05/μετοχή. Από την αρχή του έτους η εταιρεία έχει παραλάβει τέσσερα πλοία, ένα VLCC, 2 Aframax και 1 DP2.

Στη ναυλαγορά των χύδην ξηρών φορτίων, δύο εισηγμένες εταιρείες, η Navios Maritime Acquisition Corporation και η Star Bulk Carriers Corp. ανακοίνωσαν ζημιές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Πιο συγκεκριμένα η Navios Maritime Acquisition Corporation εμφάνισε μικρή κάμψη στον κύκλο εργασιών με σχετική διεύρυνση των ζημιών της, λόγω υψηλών αποσβέσεων και μείωσης των αποδόσεων από τη συμμετοχή της σε τρίτες εταιρείες. Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε $95,3 εκατ. ελαφρώς περιορισμένος κατά 6% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2016 ($101,5 εκατ.), με ζημίες $48,8 εκατ. (ή $0,45/μετοχή) έναντι ζημιών $7,5 εκατ. το 2016 ($0,11/μετοχή). Η άμεση ρευστότητα της εταιρείας ανήλθε σε $138,2 εκατ. ενώ το Time Charter Equivalent για το τρίμηνο έφτασε τα $7.857 και το ποσοστό χρήσης του στόλου (fleet utilization) άγγιξε το 99,8%.

Σε ό,τι αφορά την Star Bulk Carriers Corp., κινήθηκε σε βελτιωμένα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι. Η εταιρεία εμφάνισε αύξηση των πωλήσεων και σημαντικό περιορισμό των ζημίων σε σχέση με το πρώτο τέταρτο του 2016. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε $64,7 εκατ., υψηλότερα κατά 40% σε σχέση με πέρυσι ($46,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016), ενώ η εταιρεία παρουσίασε ζημίες $16 εκατ. (ή $0,26/μετοχή) έναντι ζημιών $48,8 εκατ. (ή $1,11/μετοχή) το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Το Time Charter Equivalent για το τρίμηνο έφτασε τα $8.176 – σε πολύ πιο υψηλά επίπεδα σε σχέση με πέρυσι ($4.331 το 2016) – ενώ το ποσοστό χρήσης του στόλου (fleet utilization) άγγιξε το 99,2%. Η άμεση ρευστότητα της εταιρείας φτάνει τα $267,6 εκατ. Ήδη για το δεύτερο τέταρτο του έτους η εταιρεία έχει σε προσυμφωνημένα ναυλοσύμφωνα, κάλυψη σε ποσοστό 81% και μέσο TCE που φτάνει τα $10.150/ημερησίως.

Φωτό: starbulk.com

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.