Διανομή μερίσματος από την Dynagas

Διανομή μερίσματος από την Dynagas

84
Διανομή μερίσματος από την Dynagas

Η Dynagas LNG Partners LP. ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος για τις κοινές μετοχές της ποσού $0,4225/μετοχή για το 1ο τρίμηνο του έτους.
Η πληρωμή του μερίσματος θα εκκαθαρισθεί στις 28 Απριλίου 2017 για τους κατόχους μετοχών της εταιρείας κατά την 21η Απριλίου 2017.