Έκδοση ομολογιακού δανείου για την Gaslog

Έκδοση ομολογιακού δανείου για την Gaslog

377
Έκδοση ομολογιακού δανείου για την Gaslog

Η Gaslog Ltd. ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την έκδοση ομολογιακού δανείου ποσού $250 εκατ. περίπου μέσω δημόσιας προσφοράς, με λήξη το 2024, προκειμένου να καλύψει κεφαλαιακές ανάγκες και να αναχρηματοδοτήσει δανειακές υποχρεώσεις της.
Η Gaslog δραστηριοποιείται στη ναυλαγορά των LNG και διαχειρίζεται στόλο 22 πλοίων, εκ των οποίων τα 9 μέσω της θυγατρικής της Gaslog Partners.
Το βιβλίο παραγγελιών της αριθμεί 5 πλοία με αναμενόμενες παραδόσεις το 2018 και το 2019, ενώ διαχειρίζεται επίσης ένα πλοίο μέσω της Mitsui Co Ltd. με sale-and-lease-back.