Διανομή μερίσματος από την TEN Limited

Διανομή μερίσματος από την TEN Limited

263
Διανομή μερίσματος από την TEN Limited

Το Διοικητικό Συμβούλιο της TEN Limited, ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος ποσού $0,546875 ανά μετοχή για τις προνομιούχες μετοχές «Series D» (Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Shares).

Αφορά την περίοδο από 28 Νοεμβρίου έως και 27 Φεβρουαρίου 2017 και η πληρωμή τους θα εκκαθαρισθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2017 για τους μετόχους που θα έχουν στην κατοχή τους «Series D» μετοχές στις 23 Φεβρουαρίου 2017.

Πρόκειται για την 7η διανομή μερισμάτων αντίστοιχα για τις «Series D», μετά την έκδοση 3.400.000 προνομιούχων μετοχών διαπραγματεύσιμων στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Φωτο: TEN Limited