Μέρισμα διανέμει η Dynagas

Μέρισμα διανέμει η Dynagas

163
Μέρισμα διανέμει η Dynagas

Το Διοικητικό Συμβούλιο της DYNAGAS LNG PARTNERS LP ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος $0,4225 ανά μετοχή για τις κοινές μετοχές  της εταιρείας (NYSE: “DLNG”). Αφορά το 4ο τρίμηνο του 2016 και η πληρωμή τους θα εκκαθαρισθεί στις 19 Ιανουαρίου 2017 για τους μετόχους που είχαν στην κατοχή τους μετοχές της εταιρείας στις 11 Ιανουαρίου 2017.