Συνάντηση Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στο Τόκιο για θέματα κοινού ενδιαφέροντος

Συνάντηση Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στο Τόκιο για θέματα κοινού ενδιαφέροντος

155
Συνάντηση Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στο Τόκιο για θέματα κοινού ενδιαφέροντος

Του καπετάν Γ. Γεωργούλη

 

Περίπου 200 εκπρόσωποι από νηογνώμονες, ναυπηγεία και  πλοιοκτήτες συναντήθηκαν στο Τόκιο και φέτος για την ετήσια «Τριμερή Συνάντηση» τους σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον Ιαπωνικό νηογνώμονα NKK, την ιαπωνική Ένωση Εφοπλιστών (ΚΑΕ) και την Ένωση των Ναυπηγείων  της Ιαπωνίας (SAJ), και διοργανώθηκε από το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS).

classnk

Η Τριμερής Συνάντηση διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 2002, και μετά από 14 χρόνια επιτυχημένης πορείας, αποφασίστηκε ότι ήταν καιρός να γίνει απολογισμός των επιτευγμάτων  και να αποσαφηνιστούν  τα  μελλοντικά  βήματα από όλους τους συμμετέχοντες. Μια ομάδα εργασίας θα συσταθεί για την εισήγηση θεμάτων προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση του επόμενου έτους.

Κατά τη συνεδρίαση ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα πρότυπα του IMO (GOAL BASED STANDARDS – GBS)   που ήλθαν σε ισχύ για την κατασκευή  πλοίων μεταφοράς χύδην στερεού φορτίου και τα πετρελαιοφόρα,  των οποίων τα συμβόλαια αφορούν την χρονική περίοδο μετά  τον Ιούλιο του 2016. Οι τριμερείς συναντήσεις βοήθησαν, για μια περίοδο πέντε χρόνων, στην τήρηση της εσωτερικής συμφωνίας σε ότι αφορά τη διαχείριση του φακέλου κατασκευής του πλοίου (SHIP CONSTRUCTION FILE – SCF) όπως απαιτείται από τα GBS του IMO. Ο σκοπός του παραπάνω φακέλου είναι η παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την κατασκευή του πλοίου, για να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του πλοίου.

 Μεταξύ άλλων ομάδων, συνεχίζεται η έρευνα  για τη συλλογή στοιχείων καυσίμων (όπως απαιτείται από τις απαιτήσεις του ΙΜΟ και της ΕΕ σε ότι αφορά τα συστήματα συλλογής δεδομένων CO2), υπό την καθοδήγηση  της Διεθνούς Ένωσης Νηογνωμόνων (IACS). Από τον IACS επίσης  θα παρουσιαστούν εξελίξεις σχετικά με τους κινδύνους του κυβερνοχώρου και της ασφάλειας, σε συνεργασία με το BIMCO ο οποίος  ανέπτυξε τις πρόσφατες οδηγίες για τη ναυτιλιακή βιομηχανία σχετικά με το θέμα.

arcadia

Επίσης κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο τόνισε τη σημασία της συλλογής  γνώσης από πιθανές βελτιώσεις της ενεργειακής αποδοτικότητας των πλοίων από τα ναυπηγεία, έτσι ώστε μπορούν να γίνουν  καλύτερες εκτιμήσεις  για τη μείωση των εκπομπών CO2.

Με εισήγηση της INTERTANKO, όλα τα μέρη συμφώνησαν ότι απαιτείται  η καλύτερη ροή πληροφοριών και ενημέρωση βάσης δεδομένων για  περιστατικά που αφορούν στην  κατασκευή και λειτουργία του πλοίου.

Όλα τα μέλη της συνάντησης συμφώνησαν  ότι το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο στα πλαίσια των απαιτήσεων που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο  θα ξεκινήσει τη συλλογή πληροφοριών  σχετικά με την τοποθέτηση / μετασκευή και λειτουργία του εξοπλισμού επεξεργασίας θαλασσίου  έρματος, και ότι η  INTERCARGO θα αναλάβει  το έργο για την εκπόνηση κατάλληλων σχεδίων για την δημιουργία  των επί του πλοίου χώρων αποθήκευσης / διάθεσης  για  Επικίνδυνα για το Θαλάσσιο Περιβάλλον (Hazardous to Marine Environment – HME) κατάλοιπα φορτίου, και νερού από πλύσιμο των κυτών.

Οι εκπρόσωποι της  Βιομηχανίας ναυπηγήσεων με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων στη Ναυπήγηση  ξεκίνησε συζήτηση με θέμα τον ανθρώπινο παράγοντα , και  τις απαιτήσεις εκπαίδευσης που προκύπτουν από την καινοτόμο τεχνολογία.

 

Η Τριμερής Συνάντηση θα συνέλθει εκ νέου στην Κίνα το 2017.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.