Διανομή μερίσματος από την Capital Product Partners L.P.

Διανομή μερίσματος από την Capital Product Partners L.P.

271
Διανομή μερίσματος από την Capital Product Partners L.P.

Τη διανομή μερίσματος $ 0,075 ανά κοινή μετοχή για το 3ο τρίμηνο του 2016 ανακοίνωσε η Capital Product Partners L.P. ύστερα από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Το μέρισμα θα διανεμηθεί στους κατόχους μετοχών της εταιρείας κατά την 7η Νοεμβρίου 2016 ενώ η εκκαθάριση του μερίσματος θα διενεργηθεί στις 14 Νοεμβρίου 2016.